CSES - Viikon 8 johdanto Viikon 8 kaikki tehtävät on tarkoitus ratkaista rekursiolla peruuttavan haun tekniikoilla.

Tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voi ratkaista käymällä läpi kaikki vaihtoehdot rekursiolla. Alkupään tehtävissä voi käyttää suoraan kurssikirjan tekniikoita, mutta myöhemmissä tehtävissä vaaditaan rekursiivinen algoritmi, joka on erityisesti suunniteltu kyseiseen tehtävään.

Rekursiota ei kuitenkaan ole pakko käyttää: jos pystyt ratkaisemaan tehtävän toimivasti ilman rekursiota, tällainen ratkaisu hyväksytään myös.