CSES - Viikon 7 johdanto Monissa tämän viikon tehtävissä voit käyttää kekoa tai binäärihakupuuta tehokkaan ratkaisun tekemiseen. Koska Pythonin standardikirjastossa ei ole binäärihakupuuta, sitä ei tarvitse missään tehtävässä.

Tehtävät 4 ja 6 ovat laskutehtäviä, joissa tutustutaan keon ominaisuuksiin. Koska vastaukset ovat suuria, niitä ei voi laskea raa'alla voimalla vaan tavoitteena on saada aikaan tehokkaampi ratkaisu.