CSES - Kolmen summa Laske, monellako tavalla positiivinen kokonaisluku $n$ voidaan esittää kolmen eri positiivisen kokonaisluvun summana. Kaksi tapaa ovat erilaiset, jos toinen niistä sisältää luvun, jota toinen ei sisällä.

Esimerkiksi kun $n=8$, tapoja on kaksi: $1+2+5$ ja $1+3+4$.

Voit olettaa, että $n$ on enintään $10^9$.

Python

Toteuta tiedostoon sumofthree.py funktio count, joka laskee tapojen määrän.
def count(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count(8)) # 2
  print(count(30)) # 61
  print(count(1337)) # 148296
Java

Toteuta tiedostoon SumOfThree.java metodi count, joka laskee tapojen määrän.
public class SumOfThree {
  public long count(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    SumOfThree s = new SumOfThree();
    System.out.println(s.count(8)); // 2
    System.out.println(s.count(30)); // 61
    System.out.println(s.count(1337)); // 148296
  }
}