CSES - Tekniset ohjeet

Tehtävän ratkaiseminen

Jokaisessa tehtävässä on tarkoitus laatia ohjelma, joka lukee syötteen standardisyötteestä ja kirjoittaa tulosteen standarditulosteeseen. CSES tarkistaa automaattisesti ohjelman toimivuuden testaamalla sitä joukolla syötteitä.

Tehtävän testiaineisto ja ohjelman antamat tulokset on mahdollista nähdä ohjelman lähettämisen jälkeen. Ratkaisun tulisi kuitenkin olla sellainen, että siihen olisi ollut mahdollista päätyä pelkän tehtävänannon perusteella.

Virhetilanteet

CSES tunnistaa seuraavat virhetilanteet:

COMPILE ERROR: Ohjelman kääntäminen ei onnistunut. Lisätiedoissa näet kääntäjän virheilmoituksen.

OUTPUT LIMIT EXCEEDED: Ohjelma tuotti liikaa tulostetta.

TIME LIMIT EXCEEDED: Ohjelman suoritus kesti liian kauan.

RUNTIME ERROR: Ohjelma palautti nollasta poikkeavan palautusarvon (exit code). Tämä tulee esimerkiksi, jos muisti loppuu kesken tai koodi heittää käsittelemättömän poikkeuksen.

Mikäli ohjelma tuottaa useamman virheen, niistä näytetään edellisen listan mukaan ensimmäinen.

Ohjelmointikielet

Sallitut ohjelmointikielet ovat Assembly, C++, Java, Python ja Haskell. C++ on suositeltava kieli, ja joissakin tehtävissä muut kielet voivat olla liian hitaita.