CSES - Algoritmi
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tarkastellaan seuraavaa algoritmia:

Algoritmille annetaan aluksi positiivinen kokonaisluku $n$.

Jos luku on parillinen, jaa se 2:lla. Jos taas luku on pariton, kerro se 3:lla ja lisää 1. Jatka tätä niin kauan, kunnes luku on 1.

Esimerkiksi jos luku on 12, algoritmi toimii näin:

$12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Tehtäväsi on näyttää, kuinka algoritmi toimii annetulla luvulla.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on luku $n$: algoritmin aloitusluku.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa järjestyksessä algoritmin aikana esiintyvät luvut.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
12

Tuloste:
12 6 3 10 5 16 8 4 2 1