CSES - Muutokset
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Sinulle on annettu taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on laskea jokaisesta k alkion kokoisesta alitaulukosta, mikä on pienin mahdollinen yhteismuutos, jolla alitaulukon jokaisen luvun saa samaksi.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluvut n ja k.

Seuraavalla rivillä on n lukua x_1,x_2,\ldots,x_n, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisesta alitaulukosta haluttu tulos.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le k \le n
  • -20112011 \le x_i \le 20112011

Esimerkki

Syöte:

5 3
2 4 3 5 2

Tuloste:

2 2 3

Selitys: Taulukossa [2,4,3] tulos on 2, taulukossa [4,3,5] tulos on 2 ja taulukossa [3,5,2] tulos on 3.