CSES - Muutokset
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinulle on annettu taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on laskea jokaisesta $k$ alkion kokoisesta alitaulukosta, mikä on pienin mahdollinen yhteismuutos, jolla alitaulukon jokaisen luvun saa samaksi.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluvut $n$ ja $k$.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisesta alitaulukosta haluttu tulos.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le k \le n$
  • $-20112011 \le x_i \le 20112011$
Esimerkki

Syöte:
5 3
2 4 3 5 2


Tuloste:
2 2 3

Selitys: Taulukossa $[2,4,3]$ tulos on $2$, taulukossa $[4,3,5]$ tulos on $2$ ja taulukossa $[3,5,2]$ tulos on $3$.