CSES - Palautteen yhteenveto Kurssipalautteen antoi 56 kurssin osallistujaa.

Numeerinen palaute (asteikko 1–5):
  • Kurssin tavoitteet olivat minulle alusta saakka selvät: 4.18
  • Kurssilla käytetty materiaali tuki oppimistavoitteiden saavuttamista: 3.66
  • Toiminta kurssilla tuki oppimistavoitteiden saavuttamista: 3.59
  • Kurssin arviointi mittasi keskeisten oppimistavoitteiden saavuttamista: 4.32
  • Kurssi oli työläs: 4.63
  • Annan kurssille kokonaisuutena arvosanan: 4.16
Voit katsoa kirjallisen palautteen tästä. Seuraavassa on kurssin luennoijan (Antti Laaksonen) ajatuksia palautteen perusteella.

Mikä toimii tällä hetkellä?

Kurssia pidetään kiinnostavana, opettavaisena ja vaikeana.

Miten kehittää kurssia?

Palautteesta nousee selvästi esille, että kurssilla olisi tarvetta kattavammalle oppimateriaalille. Tällaisen materiaalin tekemiseen ei valitettavasti ole ollut toistaiseksi aikaa, mutta tämä tarve on tiedostettu ja asiaan on tulossa parannusta lähivuosina.

Mikä on kurssin tulevaisuus?

Vuoden 2021 alusta kurssi muuttuu aikatauluttomaksi, jolloin tehtävät ovat saatavilla koko ajan ja niitä voi ratkoa milloin vain omalla aikataululla. Kurssi tulee olemaan saatavilla sekä Helsingin yliopiston opiskelijoille että kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin vaikeustaso tulee säilymään ennallaan tai nousemaan vähän. Kurssi on valinnainen kurssi, jonka tavoitteena on tarjota todellisia haasteita, ja tällaiselle kurssille vaikuttaa olevan myös kysyntää.