CSES - Kurssit II
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Haluat suorittaa $n$ kurssia, joilla on tiettyjä riippuvuuksia muotoa "kurssi $a$ tulee suorittaa ennen kurssia $b$".

Haluat suorittaa kurssit niin, että suoritat kurssin $1$ mahdollisimman pian. Jos järjestyksiä on useita, valitset sen, jossa suoritat kurssin $2$ mahdollisimman pian, jne. Missä järjestyksessä suoritat kurssit?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: kurssien määrä ja riippuvuuksien määrä. Kurssit on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavat $m$ riviä kuvaavat riippuvuudet. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: kurssi $a$ tulee suorittaa ennen kurssia $b$.

Tuloste

Tulosta yksi rivi, jolla on $n$ kokonaislukua: kurssien suoritusjärjestys. Voit olettaa, että ratkaisu on olemassa, jolloin se on myös yksikäsitteinen.

Rajat
  • $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le m \le 5 \cdot 10^5$
  • $1 \le a,b \le n$
Esimerkki

Syöte:
4 2
2 1
2 3


Tuloste:
2 1 3 4