CSES - Toimistot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Bittimaassa on $n$ kaupunkia, joiden välillä on $n-1$ tietä. Minkä tahansa kahden kaupungin välillä on olemassa reitti.

Haluat perustaa joihinkin kaupunkeihin toimiston, mutta rajoituksena on, että jokaisen kahden toimiston etäisyys tulee olla vähintään $d$.

Mikä on suurin määrä toimistoja, jotka voit perustaa?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $d$: kaupunkien määrä ja pienin sallittu etäisyys. Kaupungit on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Sitten syötteessä on $n-1$ riviä, jotka kuvaavat tiet. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: kaupunkien $a$ ja $b$ välillä on tie.

Tuloste

Tulosta ensin yksi kokonaisluku: suurin toimistojen määrä $k$.

Tulosta sitten $k$ lukua: kaupungit, joihin toimistot perustetaan. Voit tulostaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun.

Rajat
  • $1 \le n,d \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le a,b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
1 2
2 3
3 4
3 5


Tuloste:
2
1 4


Selitys: Voit perustaa korkeintaan kaksi toimistoa. Yksi ratkaisu on perustaa toimistot kaupunkeihin $1$ ja $4$.