CSES - Reunat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Merkkijonon reuna on merkkijono, joka on sekä merkkijonon alkuosa että loppuosa mutta ei koko merkkijono. Esimerkiksi merkkijonon abcababcab reunat ovat ab ja abcab.

Tehtäväsi on selvittää annetun merkkijonon kaikkien reunojen pituudet.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on merkkijono, jossa on $n$ merkkiä ja joka muodostuu merkeistä a–z.

Tuloste

Tulosta kaikki merkkijonon reunojen pituudet pienimmästä suurimpaan.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
abcababcab

Tuloste:
2 5