CSES - Esiintymät
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on määrittää jokaiselle $k$ luvun yhtenäiselle alitaulukolle, mikä on useimmin esiintyvä luku alitaulukossa. Jos vastaus ei ole yksikäsitteinen, valitaan pienin luvuista.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $k$: taulukon koko ja alitaulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta $n-k+1$ lukua: halutut luvut alitaulukoissa vasemmalta oikealle.

Rajat
  • $1 \le k \le n \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le t_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
8 5
2 3 2 5 1 6 5 6


Tuloste:
2 1 5 5

Selitys: Alitaulukot ovat $[2,3,2,5,1]$, $[3,2,5,1,6]$, $[2,5,1,6,5]$ ja $[5,1,6,5,6]$.