Code Submission Evaluation System Login

Algoritmit ongelmanratkaisussa 2019


Tasks | Statistics


CSES - Palautteen yhteenveto

Palautteen yhteenveto


Kurssipalautteen antoi 23 kurssin osallistujaa.

Numeerinen palaute (asteikko 1–5): Voit katsoa kirjallisen palautteen tästä. Seuraavassa on kurssin luennoijan (Antti Laaksonen) ajatuksia palautteen perusteella.

Mikä toimii tällä hetkellä?

Kurssi koettiin yleisesti kiinnostavaksi, opettavaiseksi sekä haastavaksi. Pajaohjaajat saivat paljon kiitosta kurssin osallistujilta.

Miten kehittää kurssia?

Kurssin alussa tulisi tuoda paremmin esille, että kurssi on työläs ja tehtävät vaativat paljon miettimistä ja aikaa. Lisäksi tulisi tiedottaa paremmin, että nimimerkki näkyy muille osallistujille esim. tuloslistoilla (tai luopua tästä).

Kurssin materiaalissa on parantamisen varaa, se ei tunnu riittävältä tällä hetkellä. Toisaalta haasteena on, että kurssin tulee kehittää itsenäistä taitoa suunnitella algoritmeja, eli materiaali ei saa paljastaa liikaa asioita.

Malliratkaisuissa tulisi olla enemmän selittävää tekstiä ja selkeämpää koodia, jotta niiden ymmärtäminen olisi helpompaa.

Mikä on kurssin tulevaisuus?

Tulevaisuudessa siintää kokonaan ilman deadlineja oleva kurssi, jonka avulla voi harjoitella ohjelmointia ja algoritmien suunnittelua omaan tahtiin.

Tältä kurssilta kerätystä palautteesta on paljon hyötyä kurssin tulevaisuuden suunnittelussa. Kiitos palautteesta!