CSES - Teatterit
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin setä on aikeissa perustaa kaksi elokuvateatteria kaupunkiin. Hän on kuitenkin säästäväinen mies ja ostaa jokaista elokuvaa vain yhden nauhan. Siksi jokaisen elokuvan ensi-ilta on teatterissa 1 päivää aiemmin kuin teatterissa 2.

Jos joku asiakas huomaisi, että teatteri 2 näyttää elokuvia päivän myöhemmin, se tekisi huonoa teatterin maineelle. Niinpä tehtäväsi on valita teattereille sellaiset paikat, että ei ole olemassa mitään reittiä teatterista 1 teatteriin 2.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluvut n ja m: risteysten määrä ja teiden määrä. Risteykset on numeroitu 1,2,\ldots,n.

Sitten syötteessä on m riviä, joista jokainen kuvaa yhden tien. Rivillä on kaksi kokonaislukua a_i ja b_i: mistä risteyksestä tie alkaa ja mihin se päättyy. Kaikki tiet ovat yksisuuntaisia.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kaksi kokonaislukua: risteykset, joihin teatterit sijoitetaan (ensin teatteri 1, sitten teatteri 2). Jos vaihtoehtoja on useita, voit tulostaa minkä tahansa niistä. Ainakin yksi ratkaisu on aina olemassa.

Rajat

  • 1 \le n \le 5 \cdot 10^4
  • 1 \le m \le 5 \cdot 10^4
  • 1 \le a_i, b_i \le n

Esimerkki

Syöte:

4 5
1 2
1 3
2 4
4 3
2 3

Tuloste:

3 1

Selitys: Risteyksestä 3 ei pääse risteykseen 1, joten teatterin 1 voi sijoittaa risteykseen 3 ja teatterin 2 risteykseen 1.