CSES - Pitkospuut
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevi osallistuu talkoisiin, joissa rakennetaan Tirppasuolle pitkospuut. Uolevi on saanut vastuullisen tehtävän - hänen on valittava hankittavat laudat siten, että niistä saadaan yhteensä täsmälleen suunnitellun mittainen reitti. Voit olettaa että tämä on aina mahdollista.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on luvut n ja x, missä n on eri lautapituuksien lukumäärä ja x on reitin pituus.

Seuraavalla rivillä on n lukua, käytettävissä olevat laudan pituudet. Mitkään kaksi luvuista eivät ole samoja, ja luvut ovat välillä 1\ldots x.

Tuloste

Tulosteessa tulee antaa syötteessä mainittuja lautojen pituuksia, jokainen omalla rivillään siten, että ne laskettuna yhteen tuottavat luvun x.

Rajat

  • 1 \leq n \leq 10
  • 1 \leq x \leq 50000

Esimerkki

Syöte:

2 10
3 4

Tuloste:

3
4
3