CSES - Uolevinolla
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Uolevinolla on ristinollan muunnelma, jota pelataan 4 \times 4 -ruudukolla. Keskeinen ero ristinollaan on, että molemmat pelaajat laittavat ruudukkoon nollia. Lisäksi pelissä ei ole vain yhtä ruudukkoa, vaan sitä pelataan samaan aikaan n ruudukolla.

Pelin alussa jokainen ruudukko on tyhjä. Tämän jälkeen pelaajat lisäävät vuorotellen yhden nollan johonkin ruudukoista. Jos jossain ruudukossa nollat muodostavat 4:n suoran (vaaka-, pysty- tai vinosuuntaisesti), siihen ei voi enää lisätä uusia nollia. Pelin voittaja on se, joka onnistuu lisäämään viimeisen nollan.

Uolevi ja Maija olivat pelanneet Uolevinollaa jonkin ajan, mutta sitten Maija päätti analysoida pelin ennen seuraavaa siirtoaan. Tehtäväsi on selvittää, pystyykö Maija voittamaan pelin varmasti nykyisestä pelitilanteesta, jos hän toimii optimaalisesti.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: ruudukoiden määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on n ruudukkoa. Jokainen ruudukko muodostuu 4 rivistä, joilla on 4 merkkiä. Jokainen merkki on . (tyhjä ruutu) tai 0 (nolla).

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa "Maija", jos Maija pystyy varmasti voittamaan pelin, ja muuten "Uolevi".

Rajat

  • 1 \le n \le 1000

Esimerkki

Syöte:

2
0...
00..
0.0.
..0.
.00.
....
0...
0000

Tuloste:

Maija