CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Kirjat
Sender:KARHU
Submission time:2015-10-06 16:50:42
Language:C++
Status:COMPILE ERROR

Compiler report

input/code.cpp: In function 'int main()':
input/code.cpp:18:13: error: 'i' was not declared in this scope
     for(i = 0; i < maara; ++i)
       ^
input/code.cpp:23:13: error: 'i' was not declared in this scope
     for(i = 0; i < maara; ++i)
       ^

Code

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>

// g++ ...
#define __STDC_FORMAT_MACROS
#include <inttypes.h>

int main()
{
  int maara;
  int *uolevi, *maija, *kaaleppi, *vaihto;
  int virhe = 0;

  if(fscanf(stdin, "%d", &maara) > 0)
  {
    uolevi = (int*)malloc(maara * sizeof(int));
    for(i = 0; i < maara; ++i)
      if(fscanf(stdin, "%d", &uolevi[i]) < 0)
        break;

    maija = (int*)malloc(maara * sizeof(int));
    for(i = 0; i < maara; ++i)
      if(fscanf(stdin, "%d", &maija[i]) < 0)
        break;

    kaaleppi = (int*)malloc(maara * sizeof(int));
    vaihto = (int*)malloc(maara * sizeof(int));
  } else
    virhe = 1;

  if(!virhe)
  {
    int i, j;
    // kierrätä uolevin kirjajoukkoa, tallenna käyttämättä 
    // jääneet epäsopivat luvut
    for(i = 0, j = 1; i < maara - (j - 1); ++i)
    {
      kaaleppi[i] = uolevi[(i + j) % maara];
      if(kaaleppi[i] == maija[i])
      {
        virhe = 1;
        vaihto[j - 1] = kaaleppi[i];
        --i;
        ++j;
      }
    }

    if(virhe)
    {
      int k, l, m, n;
      int *kohdat = (int*)malloc(maara * sizeof(int));

      // kierrätä käyttämättä jääneiden lukujen joukkoa
      for(k = 0, l = 0; k < j - 1; ++k)
      {
        kaaleppi[i + k] = vaihto[(k + l) % j];
        if(kaaleppi[i + k] == maija[i + k])
        {
          k = 0;
          ++l;
        }
      }

      // jos vielä virheitä, vaihda näissä kohdissa olevien lukujen 
      // paikkoja keskenään, kunnes ratkaisu löytyy
uudestaan:
      for(i = 0, m = 0; i < maara; ++i)
      {
        if(kaaleppi[i] == uolevi[i] || kaaleppi[i] == maija[i])
        {
          kohdat[m] = i;
          ++m;
        }
      }

      if(m == 0)
        goto valmis;

      for(i = 0, n = 0; i < m + 1; ++i)
        kaaleppi[kohdat[i]] = kaaleppi[kohdat[(i + n) % (m + 1)]];

      goto uudestaan;

valmis:
      virhe = 0;
    }

    for(i = 0; i < maara; ++i)
      printf("%u ", kaaleppi[i]);

    free(uolevi);
    free(maija);
    free(kaaleppi);
    free(vaihto);
  }
  
  return virhe;
}