CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Kirjat
Sender:testUser
Submission time:2015-10-05 14:27:47
Language:Java
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED18
#2ACCEPTED25
#3ACCEPTED57
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.17 s1details
#2ACCEPTED0.17 s1details
#3ACCEPTED0.17 s1details
#4ACCEPTED0.17 s1details
#5ACCEPTED0.17 s1details
#6ACCEPTED0.17 s1details
#7ACCEPTED0.17 s1details
#8ACCEPTED0.18 s1details
#9ACCEPTED0.17 s1details
#10ACCEPTED0.17 s1details
#11ACCEPTED0.17 s1details
#12ACCEPTED0.17 s1details
#13ACCEPTED0.17 s1details
#14ACCEPTED0.17 s1details
#15ACCEPTED0.16 s1details
#16ACCEPTED0.18 s1details
#17ACCEPTED0.17 s1details
#18ACCEPTED0.17 s1details
#19ACCEPTED0.18 s1details
#20ACCEPTED0.17 s1details
#21ACCEPTED0.17 s2details
#22ACCEPTED0.17 s2details
#23ACCEPTED0.17 s2details
#24ACCEPTED0.19 s2details
#25ACCEPTED0.17 s2details
#26ACCEPTED0.17 s2details
#27ACCEPTED0.16 s2details
#28ACCEPTED0.17 s2details
#29ACCEPTED0.17 s2details
#30ACCEPTED0.17 s2details
#31ACCEPTED0.17 s2details
#32ACCEPTED0.17 s2details
#33ACCEPTED0.17 s2details
#34ACCEPTED0.18 s2details
#35ACCEPTED0.17 s2details
#36ACCEPTED0.17 s2details
#37ACCEPTED0.18 s2details
#38ACCEPTED0.18 s2details
#39ACCEPTED0.20 s2details
#40ACCEPTED0.18 s2details
#41ACCEPTED0.17 s3details
#42ACCEPTED0.18 s3details
#43ACCEPTED0.20 s3details
#44ACCEPTED0.17 s3details
#45ACCEPTED0.19 s3details
#46ACCEPTED0.18 s3details
#47ACCEPTED0.17 s3details
#48ACCEPTED0.17 s3details
#49ACCEPTED0.17 s3details
#50ACCEPTED0.17 s3details
#51ACCEPTED0.19 s3details
#52ACCEPTED0.18 s3details
#53ACCEPTED0.19 s3details
#54ACCEPTED0.18 s3details
#55ACCEPTED0.17 s3details
#56ACCEPTED0.35 s3details
#57ACCEPTED0.32 s3details
#58ACCEPTED0.38 s3details
#59ACCEPTED0.34 s3details
#60ACCEPTED0.34 s3details

Code

/**
 * Created by Frans on 04/10/2015.
 */
import java.util.*;


public class Kirjat {
  public static void main(String[] args){
    IO io = new IO();

    int amount = io.nextInt();

    int[] mainRow = new int[amount+1];
    int[] secondRow = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++){
      mainRow[i] = io.nextInt();
    }

    //ohjataan toisen rivin arvot vastaamaan sen ylapuolella olevaa arvoa ja toisin pain
    int[] mainValue = new int[amount+1];
    int[] invertSecond = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      secondRow[i] = io.nextInt();
      mainValue[secondRow[i]] = mainRow[i];
    }


    //1. rivin jarjestyksessa
    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      if (mainValue[a] == secondRow[i]) {
        //io.println("B");
        int x = 1;
        int tmpValue = mainValue[a];
        while (true) {
          int y = ((i + x) % amount)+1;

          /*System.out.println("a: " + a);
          System.out.println("y: " + y);
          System.out.println("value: " + tmpValue);
          System.out.println("second: " + secondRow[y]);
          System.out.println("value2: " + mainValue[mainRow[y]]);
          System.out.println("second2: " + secondRow[i]);
          */

          //Swap
          if (tmpValue != secondRow[y]
              && tmpValue != mainRow[y]
              && mainValue[mainRow[y]] != mainRow[i]
              && mainValue[mainRow[y]] != secondRow[i]) {
            mainValue[a] = mainValue[mainRow[y]];
            mainValue[mainRow[y]] = tmpValue;
            //System.out.println("JEE");
            break;
          }
          x++;
        }

      }
      //io.println("A");
    }


    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      io.println(mainValue[a]);
    }

    io.close();
  }
}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
3
2 1 3
3 2 1

correct output
1 3 2 

user output
1
3
2

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 4 3 2

correct output
4 3 2 1 

user output
3
2
1
4

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 3 2 1
3 1 4 2

correct output
1 2 3 4 

user output
2
4
1
3

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
3 4 2 1
2 3 1 4

correct output
1 2 4 3 

user output
4
1
3
2

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 3 2
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
1
4
2
3

Test 6

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
3 4 2 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
4
2
5
3
1

Test 7

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 2 3 5 1
3 5 2 1 4

correct output
1 4 5 2 3 

user output
1
3
4
2
5

Test 8

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
4 3 1 5 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
5
2
4
3
1

Test 9

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 2 1 4
4 2 1 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
3
5
4
2
1

Test 10

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 3 5 1 2
5 1 3 2 4

correct output
2 5 1 4 3 

user output
2
5
4
3
1

Test 11

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
2 5 4 3 1

correct output
3 4 2 1 5 

user output
1
4
2
5
3

Test 12

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 2 1 3
2 3 5 4 1

correct output
3 1 4 5 2 

user output
3
1
4
2
5

Test 13

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 5 2 4 3
5 1 4 3 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
3
2
5
1
4

Test 14

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 4 2 1
3 5 2 1 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1
4
3
5
2

Test 15

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
3 2 1 4 5

correct output
5 3 2 1 4 

user output
2
1
4
5
3

Test 16

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
4 9 1 10 6 8 7 2 3 5
8 5 7 3 1 6 4 10 2 9

correct output
3 1 9 2 4 7 8 6 5 10 

user output
7
2
9
5
8
...

Test 17

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 10 8 2 3 5 7 1 4 9
4 1 2 10 5 6 9 3 8 7

correct output
5 7 1 3 9 2 4 10 6 8 

user output
5
7
4
8
1
...

Test 18

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 2 9 10 1 6 4 7 3 5
3 8 4 5 6 7 9 10 1 2

correct output
1 6 8 9 5 4 10 3 2 7 

user output
2
5
3
7
4
...

Test 19

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 3 8 9 5 7 4 10 1 2
8 9 10 1 3 6 2 7 4 5

correct output
5 1 6 2 8 10 7 3 9 4 

user output
7
5
6
3
2
...

Test 20

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 3 5 6 2 10 4 7 1 9
4 7 8 10 5 2 6 1 9 3

correct output
1 5 7 3 10 6 9 4 2 8 

user output
5
9
2
4
10
...

Test 21

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
3
3 2 1
1 3 2

correct output
2 1 3 

user output
2
1
3

Test 22

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 3 1 4
1 4 3 2

correct output
3 2 4 1 

user output
4
1
2
3

Test 23

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 4 3 1
4 1 2 3

correct output
3 2 1 4 

user output
3
2
1
4

Test 24

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 2 3
1 3 4 2

correct output
3 2 1 4 

user output
2
4
3
1

Test 25

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 3 4
4 3 2 1

correct output
3 4 1 2 

user output
3
4
1
2

Test 26

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 5 3 1 4
4 2 1 5 3

correct output
5 4 2 3 1 

user output
5
1
4
3
2

Test 27

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
5 2 4 1 3

correct output
4 5 2 3 1 

user output
2
3
5
4
1

Test 28

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 2 3 5
2 3 1 5 4

correct output
4 5 3 1 2 

user output
4
5
3
2
1

Test 29

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 2 3 1
5 3 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1
4
3
5
2

Test 30

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 2 1 5 4
5 4 3 1 2

correct output
4 5 2 3 1 

user output
1
3
2
4
5

Test 31

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 1 2 4
3 2 4 1 5

correct output
4 5 2 3 1 

user output
4
5
2
3
1

Test 32

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 1 2 3
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
4
2
5
3
1

Test 33

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
3 5 2 4 1

correct output
5 1 3 2 4 

user output
2
3
4
1
5

Test 34

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 4 2 1 5
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
2
1
5
3
4

Test 35

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 3 1 5 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1
2
3
4
5

Test 36

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
63 72 78 267 740 551 517 698 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
577
121
235
761
352
...

Test 37

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
954 273 839 263 331 161 938 51...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
68
636
901
138
70
...

Test 38

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
740 142 781 837 759 392 582 14...

correct output
111 291 702 70 561 469 707 897...

user output
204
827
936
348
284
...

Test 39

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
960 550 210 529 691 277 63 975...

correct output
716 604 535 519 27 204 574 592...

user output
615
720
266
745
143
...

Test 40

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
371 772 197 202 504 931 4 46 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
253
185
218
398
140
...

Test 41

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
3
1 2 3
3 1 2

correct output
2 3 1 

user output
2
3
1

Test 42

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 2 3 1
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
1
4
2
3

Test 43

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
4 3 1 2

correct output
1 2 3 4 

user output
3
4
2
1

Test 44

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
1 4 2 3
2 3 4 1

correct output
3 2 1 4 

user output
3
2
1
4

Test 45

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 3 2 4

correct output
4 2 3 1 

user output
4
2
3
1

Test 46

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
4
2
3
5
1

Test 47

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 1 5 3 4
5 3 2 4 1

correct output
4 5 3 1 2 

user output
1
4
3
5
2

Test 48

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 4 3 2
3 5 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1
4
2
5
3

Test 49

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 4 1 3 5
3 5 4 1 2

correct output
5 1 3 2 4 

user output
5
1
3
2
4

Test 50

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 2 3 4 1
2 1 4 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
3
5
2
1
4

Test 51

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 1 5 3 2
2 4 1 5 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1
5
3
2
4

Test 52

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
1 4 2 3 5

correct output
5 2 1 4 3 

user output
2
3
4
5
1

Test 53

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
4 2 3 5 1

correct output
5 3 2 1 4 

user output
5
1
4
2
3

Test 54

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 2 3
4 2 3 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
3
5
2
4
1

Test 55

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
5 3 4 1 2

correct output
1 2 5 3 4 

user output
1
2
5
3
4

Test 56

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
74620 99226 537 63830 13777 69...

correct output
44158 25720 84658 90057 99607 ...

user output
70987
67065
86869
87127
81982
...

Test 57

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
67665 19864 90761 58104 38796 ...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
49772
16892
26810
45105
94317
...

Test 58

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
63021 24161 40379 69157 89616 ...

correct output
4913 70683 13897 99969 66725 3...

user output
98589
55046
30960
13366
42569
...

Test 59

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
31500 70052 90949 56812 73871 ...

correct output
47064 17335 15460 80797 56435 ...

user output
4885
44412
98425
71033
55267
...

Test 60

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
39127 4446 57817 67459 53741 8...

correct output
96591 75698 82505 59416 72144 ...

user output
41694
65020
44178
20354
54987
...