Code Submission Evaluation System Login

Datatähti 2016 alku

Start:2015-09-28 00:00:00
End:2015-10-12 00:00:00
 

Tasks | Scoreboard | Statistics


CSES - Datatähti 2016 alku - Results
History
2015-10-05 14:27:47100
2015-10-05 14:25:55
2015-10-04 20:34:150
2015-10-04 20:20:420
Task:Kirjat
Sender:testUser
Submission time:2015-10-05 14:27:47
Language:Java
Status:READY
Score:100

Feedback

groupverdictscore
#1ACCEPTED18
#2ACCEPTED25
#3ACCEPTED57

Test results

testverdicttime (s)group
#1ACCEPTED0.17 / 1.001details
#2ACCEPTED0.17 / 1.001details
#3ACCEPTED0.17 / 1.001details
#4ACCEPTED0.17 / 1.001details
#5ACCEPTED0.17 / 1.001details
#6ACCEPTED0.17 / 1.001details
#7ACCEPTED0.17 / 1.001details
#8ACCEPTED0.18 / 1.001details
#9ACCEPTED0.17 / 1.001details
#10ACCEPTED0.17 / 1.001details
#11ACCEPTED0.17 / 1.001details
#12ACCEPTED0.17 / 1.001details
#13ACCEPTED0.17 / 1.001details
#14ACCEPTED0.17 / 1.001details
#15ACCEPTED0.16 / 1.001details
#16ACCEPTED0.18 / 1.001details
#17ACCEPTED0.17 / 1.001details
#18ACCEPTED0.17 / 1.001details
#19ACCEPTED0.18 / 1.001details
#20ACCEPTED0.17 / 1.001details
#21ACCEPTED0.17 / 1.002details
#22ACCEPTED0.17 / 1.002details
#23ACCEPTED0.17 / 1.002details
#24ACCEPTED0.19 / 1.002details
#25ACCEPTED0.17 / 1.002details
#26ACCEPTED0.17 / 1.002details
#27ACCEPTED0.16 / 1.002details
#28ACCEPTED0.17 / 1.002details
#29ACCEPTED0.17 / 1.002details
#30ACCEPTED0.17 / 1.002details
#31ACCEPTED0.17 / 1.002details
#32ACCEPTED0.17 / 1.002details
#33ACCEPTED0.17 / 1.002details
#34ACCEPTED0.18 / 1.002details
#35ACCEPTED0.17 / 1.002details
#36ACCEPTED0.17 / 1.002details
#37ACCEPTED0.18 / 1.002details
#38ACCEPTED0.18 / 1.002details
#39ACCEPTED0.20 / 1.002details
#40ACCEPTED0.18 / 1.002details
#41ACCEPTED0.17 / 1.003details
#42ACCEPTED0.18 / 1.003details
#43ACCEPTED0.20 / 1.003details
#44ACCEPTED0.17 / 1.003details
#45ACCEPTED0.19 / 1.003details
#46ACCEPTED0.18 / 1.003details
#47ACCEPTED0.17 / 1.003details
#48ACCEPTED0.17 / 1.003details
#49ACCEPTED0.17 / 1.003details
#50ACCEPTED0.17 / 1.003details
#51ACCEPTED0.19 / 1.003details
#52ACCEPTED0.18 / 1.003details
#53ACCEPTED0.19 / 1.003details
#54ACCEPTED0.18 / 1.003details
#55ACCEPTED0.17 / 1.003details
#56ACCEPTED0.35 / 1.003details
#57ACCEPTED0.32 / 1.003details
#58ACCEPTED0.38 / 1.003details
#59ACCEPTED0.34 / 1.003details
#60ACCEPTED0.34 / 1.003details

Code

/**
 * Created by Frans on 04/10/2015.
 */
import java.util.*;


public class Kirjat {
  public static void main(String[] args){
    IO io = new IO();

    int amount = io.nextInt();

    int[] mainRow = new int[amount+1];
    int[] secondRow = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++){
      mainRow[i] = io.nextInt();
    }

    //ohjataan toisen rivin arvot vastaamaan sen ylapuolella olevaa arvoa ja toisin pain
    int[] mainValue = new int[amount+1];
    int[] invertSecond = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      secondRow[i] = io.nextInt();
      mainValue[secondRow[i]] = mainRow[i];
    }


    //1. rivin jarjestyksessa
    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      if (mainValue[a] == secondRow[i]) {
        //io.println("B");
        int x = 1;
        int tmpValue = mainValue[a];
        while (true) {
          int y = ((i + x) % amount)+1;

          /*System.out.println("a: " + a);
          System.out.println("y: " + y);
          System.out.println("value: " + tmpValue);
          System.out.println("second: " + secondRow[y]);
          System.out.println("value2: " + mainValue[mainRow[y]]);
          System.out.println("second2: " + secondRow[i]);
          */

          //Swap
          if (tmpValue != secondRow[y]
              && tmpValue != mainRow[y]
              && mainValue[mainRow[y]] != mainRow[i]
              && mainValue[mainRow[y]] != secondRow[i]) {
            mainValue[a] = mainValue[mainRow[y]];
            mainValue[mainRow[y]] = tmpValue;
            //System.out.println("JEE");
            break;
          }
          x++;
        }

      }
      //io.println("A");
    }


    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      io.println(mainValue[a]);
    }

    io.close();
  }
}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
3
2 1 3
3 2 1

view   save

correct output
1 3 2 

view   save

user output
1
3
2

view   save

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 4 3 2

view   save

correct output
4 3 2 1 

view   save

user output
3
2
1
4

view   save

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 3 2 1
3 1 4 2

view   save

correct output
1 2 3 4 

view   save

user output
2
4
1
3

view   save

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
3 4 2 1
2 3 1 4

view   save

correct output
1 2 4 3 

view   save

user output
4
1
3
2

view   save

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 3 2
2 3 1 4

view   save

correct output
1 4 2 3 

view   save

user output
1
4
2
3

view   save

Test 6

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
3 4 2 1 5

view   save

correct output
2 3 4 5 1 

view   save

user output
4
2
5
3
1
view   save

Test 7

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 2 3 5 1
3 5 2 1 4

view   save

correct output
1 4 5 2 3 

view   save

user output
1
3
4
2
5
view   save

Test 8

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
4 3 1 5 2

view   save

correct output
3 2 5 1 4 

view   save

user output
5
2
4
3
1
view   save

Test 9

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 2 1 4
4 2 1 3 5

view   save

correct output
1 4 5 2 3 

view   save

user output
3
5
4
2
1
view   save

Test 10

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 3 5 1 2
5 1 3 2 4

view   save

correct output
2 5 1 4 3 

view   save

user output
2
5
4
3
1
view   save

Test 11

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
2 5 4 3 1

view   save

correct output
3 4 2 1 5 

view   save

user output
1
4
2
5
3
view   save

Test 12

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 2 1 3
2 3 5 4 1

view   save

correct output
3 1 4 5 2 

view   save

user output
3
1
4
2
5
view   save

Test 13

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 5 2 4 3
5 1 4 3 2

view   save

correct output
3 2 5 1 4 

view   save

user output
3
2
5
1
4
view   save

Test 14

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 4 2 1
3 5 2 1 4

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
1
4
3
5
2
view   save

Test 15

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
3 2 1 4 5

view   save

correct output
5 3 2 1 4 

view   save

user output
2
1
4
5
3
view   save

Test 16

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
4 9 1 10 6 8 7 2 3 5
8 5 7 3 1 6 4 10 2 9

view   save

correct output
3 1 9 2 4 7 8 6 5 10 

view   save

user output
7
2
9
5
8
...
view   save

Test 17

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 10 8 2 3 5 7 1 4 9
4 1 2 10 5 6 9 3 8 7

view   save

correct output
5 7 1 3 9 2 4 10 6 8 

view   save

user output
5
7
4
8
1
...
view   save

Test 18

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 2 9 10 1 6 4 7 3 5
3 8 4 5 6 7 9 10 1 2

view   save

correct output
1 6 8 9 5 4 10 3 2 7 

view   save

user output
2
5
3
7
4
...
view   save

Test 19

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 3 8 9 5 7 4 10 1 2
8 9 10 1 3 6 2 7 4 5

view   save

correct output
5 1 6 2 8 10 7 3 9 4 

view   save

user output
7
5
6
3
2
...
view   save

Test 20

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 3 5 6 2 10 4 7 1 9
4 7 8 10 5 2 6 1 9 3

view   save

correct output
1 5 7 3 10 6 9 4 2 8 

view   save

user output
5
9
2
4
10
...
view   save

Test 21

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
3
3 2 1
1 3 2

view   save

correct output
2 1 3 

view   save

user output
2
1
3

view   save

Test 22

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 3 1 4
1 4 3 2

view   save

correct output
3 2 4 1 

view   save

user output
4
1
2
3

view   save

Test 23

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 4 3 1
4 1 2 3

view   save

correct output
3 2 1 4 

view   save

user output
3
2
1
4

view   save

Test 24

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 2 3
1 3 4 2

view   save

correct output
3 2 1 4 

view   save

user output
2
4
3
1

view   save

Test 25

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 3 4
4 3 2 1

view   save

correct output
3 4 1 2 

view   save

user output
3
4
1
2

view   save

Test 26

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 5 3 1 4
4 2 1 5 3

view   save

correct output
5 4 2 3 1 

view   save

user output
5
1
4
3
2
view   save

Test 27

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
5 2 4 1 3

view   save

correct output
4 5 2 3 1 

view   save

user output
2
3
5
4
1
view   save

Test 28

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 2 3 5
2 3 1 5 4

view   save

correct output
4 5 3 1 2 

view   save

user output
4
5
3
2
1
view   save

Test 29

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 2 3 1
5 3 1 2 4

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
1
4
3
5
2
view   save

Test 30

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 2 1 5 4
5 4 3 1 2

view   save

correct output
4 5 2 3 1 

view   save

user output
1
3
2
4
5
view   save

Test 31

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 1 2 4
3 2 4 1 5

view   save

correct output
4 5 2 3 1 

view   save

user output
4
5
2
3
1
view   save

Test 32

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 1 2 3
1 5 3 4 2

view   save

correct output
2 3 4 5 1 

view   save

user output
4
2
5
3
1
view   save

Test 33

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
3 5 2 4 1

view   save

correct output
5 1 3 2 4 

view   save

user output
2
3
4
1
5
view   save

Test 34

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 4 2 1 5
1 5 3 4 2

view   save

correct output
2 3 4 5 1 

view   save

user output
2
1
5
3
4
view   save

Test 35

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 3 1 5 4
5 4 2 1 3

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
1
2
3
4
5
view   save

Test 36

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
63 72 78 267 740 551 517 698 6...
view   save

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...
view   save

user output
577
121
235
761
352
...
view   save

Test 37

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
954 273 839 263 331 161 938 51...
view   save

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
view   save

user output
68
636
901
138
70
...
view   save

Test 38

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
740 142 781 837 759 392 582 14...
view   save

correct output
111 291 702 70 561 469 707 897...
view   save

user output
204
827
936
348
284
...
view   save

Test 39

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
960 550 210 529 691 277 63 975...
view   save

correct output
716 604 535 519 27 204 574 592...
view   save

user output
615
720
266
745
143
...
view   save

Test 40

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
371 772 197 202 504 931 4 46 6...
view   save

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...
view   save

user output
253
185
218
398
140
...
view   save

Test 41

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
3
1 2 3
3 1 2

view   save

correct output
2 3 1 

view   save

user output
2
3
1

view   save

Test 42

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 2 3 1
2 3 1 4

view   save

correct output
1 4 2 3 

view   save

user output
1
4
2
3

view   save

Test 43

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
4 3 1 2

view   save

correct output
1 2 3 4 

view   save

user output
3
4
2
1

view   save

Test 44

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
1 4 2 3
2 3 4 1

view   save

correct output
3 2 1 4 

view   save

user output
3
2
1
4

view   save

Test 45

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 3 2 4

view   save

correct output
4 2 3 1 

view   save

user output
4
2
3
1

view   save

Test 46

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
5 4 2 1 3

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
4
2
3
5
1
view   save

Test 47

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 1 5 3 4
5 3 2 4 1

view   save

correct output
4 5 3 1 2 

view   save

user output
1
4
3
5
2
view   save

Test 48

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 4 3 2
3 5 1 2 4

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
1
4
2
5
3
view   save

Test 49

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 4 1 3 5
3 5 4 1 2

view   save

correct output
5 1 3 2 4 

view   save

user output
5
1
3
2
4
view   save

Test 50

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 2 3 4 1
2 1 4 3 5

view   save

correct output
1 4 5 2 3 

view   save

user output
3
5
2
1
4
view   save

Test 51

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 1 5 3 2
2 4 1 5 3

view   save

correct output
1 2 3 4 5 

view   save

user output
1
5
3
2
4
view   save

Test 52

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
1 4 2 3 5

view   save

correct output
5 2 1 4 3 

view   save

user output
2
3
4
5
1
view   save

Test 53

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
4 2 3 5 1

view   save

correct output
5 3 2 1 4 

view   save

user output
5
1
4
2
3
view   save

Test 54

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 2 3
4 2 3 1 5

view   save

correct output
2 3 4 5 1 

view   save

user output
3
5
2
4
1
view   save

Test 55

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
5 3 4 1 2

view   save

correct output
1 2 5 3 4 

view   save

user output
1
2
5
3
4
view   save

Test 56

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
74620 99226 537 63830 13777 69...
view   save

correct output
44158 25720 84658 90057 99607 ...
view   save

user output
70987
67065
86869
87127
81982
...
view   save

Test 57

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
67665 19864 90761 58104 38796 ...
view   save

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
view   save

user output
49772
16892
26810
45105
94317
...
view   save

Test 58

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
63021 24161 40379 69157 89616 ...
view   save

correct output
4913 70683 13897 99969 66725 3...
view   save

user output
98589
55046
30960
13366
42569
...
view   save

Test 59

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
31500 70052 90949 56812 73871 ...
view   save

correct output
47064 17335 15460 80797 56435 ...
view   save

user output
4885
44412
98425
71033
55267
...
view   save

Test 60

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
39127 4446 57817 67459 53741 8...
view   save

correct output
96591 75698 82505 59416 72144 ...
view   save

user output
41694
65020
44178
20354
54987
...
view   save