CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Kirjat
Sender:testUser
Submission time:2015-10-05 14:25:55
Language:Java
Status:COMPILE ERROR

Compiler report

input/Kirjat.java:20: error: unmappable character for encoding UTF8
    //ohjataan toisen rivin arvot vastaamaan sen ylapuolella olevaa arvoa ja toisin p?in
                                             ^
1 error

Code

/**
 * Created by Frans on 04/10/2015.
 */
import java.util.*;


public class Kirjat {
  public static void main(String[] args){
    IO io = new IO();

    int amount = io.nextInt();

    int[] mainRow = new int[amount+1];
    int[] secondRow = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++){
      mainRow[i] = io.nextInt();
    }

    //ohjataan toisen rivin arvot vastaamaan sen ylapuolella olevaa arvoa ja toisin pin
    int[] mainValue = new int[amount+1];
    int[] invertSecond = new int[amount+1];

    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      secondRow[i] = io.nextInt();
      mainValue[secondRow[i]] = mainRow[i];
    }


    //1. rivin jarjestyksessa
    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      if (mainValue[a] == secondRow[i]) {
        //io.println("B");
        int x = 1;
        int tmpValue = mainValue[a];
        while (true) {
          int y = ((i + x) % amount)+1;

          /*System.out.println("a: " + a);
          System.out.println("y: " + y);
          System.out.println("value: " + tmpValue);
          System.out.println("second: " + secondRow[y]);
          System.out.println("value2: " + mainValue[mainRow[y]]);
          System.out.println("second2: " + secondRow[i]);
          */

          //Swap
          if (tmpValue != secondRow[y]
              && tmpValue != mainRow[y]
              && mainValue[mainRow[y]] != mainRow[i]
              && mainValue[mainRow[y]] != secondRow[i]) {
            mainValue[a] = mainValue[mainRow[y]];
            mainValue[mainRow[y]] = tmpValue;
            //System.out.println("JEE");
            break;
          }
          x++;
        }

      }
      //io.println("A");
    }


    for (int i = 1; i <= amount; i++) {
      int a = mainRow[i];
      io.println(mainValue[a]);
    }

    io.close();
  }
}