CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Osajono
Sender:lutrarutra
Submission time:2015-10-01 23:16:00 +0300
Language:Java
Status:COMPILE ERROR

Compiler report

input/Osajono.java:1: error: package IO does not exist
import IO.java;
     ^
input/Osajono.java:16: error: cannot find symbol
    String input = reader.nextLine();
               ^
 symbol:  method nextLine()
 location: variable reader of type IO
2 errors

Code

import IO.java;

public class Osajono {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    IO reader = new IO();
    int tuloste = 0;
    int counter1 = 0;
    
    //täältä se alkaa

    System.out.println("Syöte: ");
    String input = reader.nextLine();
    int inputLength = input.length();
    
    //jo tässä vaiheessa voidaan määrittää osan tulostuksesta
    tuloste = tuloste + inputLength;
    
    while(counter1 < inputLength)
    {
      tuloste = tuloste + sameChar(input, input.charAt(counter1), counter1, inputLength);
      counter1++;
    }
    
    
    System.out.println("Tuloste:\n" + tuloste);
  }
  //metodi joka tarkistaa onko annetussa merkki jonossa samoja kirjaimia kuin kyseinen kirjain
  public static int sameChar(String input, char kirjain, int counter, int inputLength)
  {
    
    int sameChar = 0;
    int charCounter = counter + 1;
    
    while (counter+1 < inputLength)
    {
      
      if (kirjain == input.charAt(Math.min(charCounter,inputLength-1)))
      {
        sameChar ++;
      }
      charCounter++;
      counter++;
    }
    
    return Math.max(sameChar,0);
  }
  
  
}