CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Lennot
Sender:kalh
Submission time:2015-09-30 16:09:17
Language:Java
Status:READY
Result:24
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED24
#20
#30
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.21 s1details
#2ACCEPTED0.19 s1details
#3ACCEPTED0.20 s1details
#4ACCEPTED0.19 s1details
#5ACCEPTED0.19 s1details
#6--2details
#7--2details
#8ACCEPTED0.53 s2details
#9--2details
#10--2details
#11--3details
#12--3details
#13--3details
#14--3details
#15--3details
#16--3details
#17--3details

Code

import java.util.*;

public class Tehtava4 {
	
	public static void laskeHalvin(int kohde, int lentoMaara, ArrayList<int[]> yhteydet) {
		
		// lasketaan joku reitti

		//int testiHinta = maaritaJokuHinta(kohde, lentoMaara, yhteydet);
		HashMap<Integer, Long> kaydytKaupungit = new HashMap<Integer, Long>();
		HashMap<Integer, Long> kaydytKaupungitIlmainen = new HashMap<Integer, Long>();
		kaydytKaupungit.put(1, (long) 0);
		long hinta = laskeReitti(1, kohde, lentoMaara, 0, -1, false, yhteydet, kaydytKaupungit, kaydytKaupungitIlmainen);
		System.out.println(hinta);
		
	}
	
	public static long laskeReitti(int kaupunki, int kohde, int lentoMaara, long hinta, long matalinHinta, boolean ilmainen, ArrayList<int[]> yhteydet, HashMap<Integer, Long> kaydyt, HashMap<Integer, Long> kaydytilmainen) {

		if ((hinta >= matalinHinta && matalinHinta != -1) || kaupunki == kohde) {
			//System.out.println("kokonaishinta: " + hinta);
			return hinta;
		}
	
		long halvin = matalinHinta;
		for (int i = 0; i<lentoMaara; i++) {
			
			int[] yhteys = yhteydet.get(i);
			
			// onko sama kaupunki kuin missa ollaan
			if (yhteys[0] != kaupunki)
				continue;
			
			int uusikaupunki = yhteys[1];
			long kokonaishinta = hinta;
			if (!ilmainen) {
				kokonaishinta += yhteys[2];
			
			if (kaydytilmainen.containsKey(uusikaupunki)) {
				if (kaydytilmainen.get(uusikaupunki) <= kokonaishinta)
					continue;
			}
			kaydytilmainen.put(uusikaupunki, kokonaishinta);
			}
			else {
				
				if (kaydyt.containsKey(uusikaupunki)) {
					if (kaydyt.get(uusikaupunki) <= kokonaishinta) {
						continue;
					}
					kaydyt.put(uusikaupunki, kokonaishinta);
				}
				
			}
			
			long halvinReitilla = laskeReitti(uusikaupunki, kohde, lentoMaara, kokonaishinta, halvin, !ilmainen, yhteydet, kaydyt, kaydytilmainen);
			//System.out.println("kaupungista: " + kaupunki + ", kaupunkiin: " + uusikaupunki + ", hinta: " + kokonaishinta);
			if (halvinReitilla < halvin || halvin == -1)
				halvin = halvinReitilla;
		}
		
		return halvin;
		
	}
	
	public static int maaritaJokuHinta(int kohde, int lentoMaara, ArrayList<int[]> yhteydet) {
		int testireitinHinta = 0;
		
		int kaupunki = 1;
		int hinta = 0;
		int monesko = 0;
		
		HashSet<Integer> kaydyt = new HashSet<Integer>();
		kaydyt.add(1);
		
		while (true) {
			for (int i = 0; i<lentoMaara; i++) {
				int[] yhteys = yhteydet.get(i);
				
				if (yhteys[0] != kaupunki)
					continue;
				
				if (kaydyt.contains(yhteys[1]))
					continue;
				
				kaupunki = yhteys[1];
				kaydyt.add(kaupunki);
			//	System.out.println("mennaan kaupunkiin " + kaupunki);
				monesko++;
				if (monesko%2 != 0)
					hinta += yhteys[2];
				
				if (kaupunki == kohde) {
					testireitinHinta = hinta;
				}
				break;
		
			}
			
			if (testireitinHinta != 0)
				break;
			
		}
		
		return testireitinHinta;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner s = new Scanner(System.in);
		
		String[] arvot = new String[2];
		
		arvot = s.nextLine().split("\\s+");
		int kaupunkiMaara = Integer.parseInt(arvot[0]);
		int lentoMaara = Integer.parseInt(arvot[1]);
		
	//	int kaupunkiMaara = 4;
		//int lentoMaara = 12;

		ArrayList<int[]> yhteydet = new ArrayList<int[]>();
		
		for (int i = 0; i<lentoMaara; i++) {
			String[] arvot1 = s.nextLine().split("\\s+");
			int lahto = Integer.parseInt(arvot1[0]);
			int kohde = Integer.parseInt(arvot1[1]);
			int hinta = Integer.parseInt(arvot1[2]);
			int[] yhteys = {lahto, kohde, hinta};
			
			yhteydet.add(yhteys);
		}
		
		
		/**
		int[] yhteys1 = {1, 2, 4};
		int[] yhteys2 = {1, 3, 7};
		int[] yhteys3 = {1, 4, 3};
		int[] yhteys4 = {1, 2, 3};
		int[] yhteys5 = {1, 3, 4};
		int[] yhteys6 = {2, 5, 5};
		int[] yhteys7 = {3, 5, 5};
		int[] yhteys8 = {5, 2, 6};
		int[] yhteys9 = {5, 4, 6};
		int[] yhteys10 = {5, 6, 6};
		
		yhteydet.add(yhteys1);
		yhteydet.add(yhteys2);
		yhteydet.add(yhteys3);
		yhteydet.add(yhteys4);
		yhteydet.add(yhteys5);
		yhteydet.add(yhteys6);
		yhteydet.add(yhteys7);
		yhteydet.add(yhteys8);
		yhteydet.add(yhteys9);
		yhteydet.add(yhteys10);
		*/
		//yhteydet = luoSatunnaisetYhteydet(kaupunkiMaara, lentoMaara);
	//	for (int i = 0; i<yhteydet.size(); i++) {
		//	int[] yhteys = yhteydet.get(i);
		//	System.out.println(yhteys[0] + "-->" + yhteys[1] + ", " + yhteys[2]);
	//	}
		
		
		laskeHalvin(kaupunkiMaara, lentoMaara, yhteydet);
	}
	
	public static ArrayList<int[]> luoSatunnaisetYhteydet(int kaupunkiMaara, int lentoMaara) {
		ArrayList<int[]> yhteydet = new ArrayList<int[]>();
		Random r = new Random();
		for (int i = 0; i<lentoMaara; i++) {
			int lahto = r.nextInt(kaupunkiMaara)+1;
			int kohde = r.nextInt(kaupunkiMaara)+1;
			int hinta = r.nextInt(100)+1;
			if (i == 0)
				lahto = 1;
			if (i == lentoMaara-1)
				kohde = kaupunkiMaara;
			
			if (lahto == kohde)
				lahto += 1;
			if (lahto >= kaupunkiMaara)
				lahto -= 2;
			int[] lisattava = {lahto, kohde, hinta};
			yhteydet.add(lisattava);
		}
		return yhteydet;
	}

}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 20
2 1 3
7 6 4
1 6 7
1 6 1
...

correct output
8

user output
8

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 20
4 3 10
1 10 9
3 4 10
2 6 7
...

correct output
9

user output
9

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 20
5 7 4
6 1 1
7 3 8
8 4 2
...

correct output
8

user output
8

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 20
1 6 2
5 3 3
7 3 6
5 6 2
...

correct output
13

user output
13

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 20
10 8 5
2 4 7
9 4 7
9 4 1
...

correct output
4

user output
4

Test 6

Group: 2

Verdict:

input
1000 2000
91 828 365044406
17 984 445675537
251 852 100987451
907 487 58830088
...

correct output
11893353673

user output
(empty)

Test 7

Group: 2

Verdict:

input
1000 2000
722 939 530579090
404 606 268877348
133 750 760086153
506 46 582310443
...

correct output
30248963445

user output
(empty)

Test 8

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000 2000
340 237 43690066
217 141 453160975
744 202 639037814
605 926 404985542
...

correct output
3126797692

user output
3126797692

Test 9

Group: 2

Verdict:

input
1000 2000
88 312 190442306
480 402 411574469
29 901 397491243
636 459 323246996
...

correct output
18416073173

user output
(empty)

Test 10

Group: 2

Verdict:

input
1000 2000
333 228 718389176
796 286 323493090
743 43 751876815
128 554 175625940
...

correct output
6399349335

user output
(empty)

Test 11

Group: 3

Verdict:

input
100000 200000
28264 92686 186865663
92570 33956 925976418
87377 71249 644757113
16701 81203 922125505
...

correct output
518249578675

user output
(empty)

Test 12

Group: 3

Verdict:

input
100000 200000
95740 71482 846654568
44131 16806 670712211
3967 49254 424174139
39369 53007 830346557
...

correct output
920862321580

user output
(empty)

Test 13

Group: 3

Verdict:

input
100000 200000
79947 25489 71554257
59184 25577 328436360
82945 73554 4942918
22380 92385 874250042
...

correct output
399407698440

user output
(empty)

Test 14

Group: 3

Verdict:

input
100000 200000
31139 12960 580545990
27744 95556 747296719
46969 42578 840321561
5638 28960 513805324
...

correct output
165235287505

user output
(empty)

Test 15

Group: 3

Verdict:

input
99993 199980
1 3 1
3 2 1
1 4 1
4 2 1
...

correct output
2

user output
(empty)

Test 16

Group: 3

Verdict:

input
100000 149994
93867 98509 1755709
85029 99843 1347591
10305 35305 6447
75638 80585 1829972
...

correct output
1124960

user output
(empty)

Test 17

Group: 3

Verdict:

input
100000 200000
70413 71496 49
15963 40963 18635
81291 89420 1850028
8848 33848 17316
...

correct output
110298

user output
(empty)