CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Kirjat
Sender:Petzku
Submission time:2015-09-29 14:09:24
Language:Python2
Status:READY
Result:0
Feedback
groupverdictscore
#10
#20
#30
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.05 s1details
#2ACCEPTED0.06 s1details
#3ACCEPTED0.06 s1details
#40.06 s1details
#5ACCEPTED0.06 s1details
#60.06 s1details
#7ACCEPTED0.06 s1details
#80.05 s1details
#90.06 s1details
#10ACCEPTED0.06 s1details
#11ACCEPTED0.05 s1details
#12ACCEPTED0.06 s1details
#13ACCEPTED0.06 s1details
#14ACCEPTED0.06 s1details
#15ACCEPTED0.06 s1details
#16ACCEPTED0.06 s1details
#17ACCEPTED0.06 s1details
#18ACCEPTED0.06 s1details
#19ACCEPTED0.06 s1details
#200.06 s1details
#21ACCEPTED0.07 s2details
#220.05 s2details
#230.06 s2details
#240.05 s2details
#25ACCEPTED0.06 s2details
#26ACCEPTED0.06 s2details
#27ACCEPTED0.06 s2details
#280.06 s2details
#29ACCEPTED0.06 s2details
#30ACCEPTED0.05 s2details
#310.05 s2details
#32ACCEPTED0.05 s2details
#33ACCEPTED0.06 s2details
#340.07 s2details
#35ACCEPTED0.06 s2details
#36ACCEPTED0.05 s2details
#37ACCEPTED0.05 s2details
#38ACCEPTED0.06 s2details
#39ACCEPTED0.06 s2details
#40ACCEPTED0.06 s2details
#41ACCEPTED0.05 s3details
#42ACCEPTED0.06 s3details
#43ACCEPTED0.05 s3details
#440.06 s3details
#450.06 s3details
#46ACCEPTED0.06 s3details
#470.06 s3details
#48ACCEPTED0.06 s3details
#490.06 s3details
#50ACCEPTED0.06 s3details
#51ACCEPTED0.06 s3details
#520.06 s3details
#530.05 s3details
#540.05 s3details
#55ACCEPTED0.06 s3details
#56--3details
#57--3details
#58--3details
#59--3details
#60--3details

Code

# encoding=utf-8
# Uolevi, Maija ja Kaaleppi aikovat lukea n kirjaa. Jokaisen kirjan lukemiseen
# menee aikaa päivä, ja useampi henkilö ei voi lukea samaa kirjaa samana
# päivänä. Lisäksi kukaan ei lue samaa kirjaa kahtena eri päivänä.
# Uolevi ja Maija ovat jo sopineet, minä päivänä he lukevat minkäkin kirjan.
# Tehtäväsi on muodostaa jokin lukujärjestys Kaalepille.
#
## Syöte
# Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: kirjojen määrä. Kirjat on
# numeroitu kokonaisluvuin 1,2,...,n.
# Sitten syötteessä on kaksi riviä, joista molemmilla on n kokonaislukua.
# Rivit ilmaisevat, missä järjestyksessä Uolevi ja Maija lukevat kirjat.
#
## Tuloste
# Ohjelmasi tulee tulostaa n kokonaislukua, jotka ilmaisevat, missä
# järjestyksessä Kaaleppi lukee kirjat.
# Jos mahdollisuuksia on useita, voit tulostaa minkä tahansa järjestyksen.
# Voit olettaa, että jokin ratkaisu on aina olemassa.
#
## Esimerkki
# Syöte:
# 5
# 1 3 4 2 5
# 4 1 5 3 2
# Tuloste:
# 3 2 1 5 4
import sys

n = input()
u = [int(q) for q in raw_input().split()]
m = [int(q) for q in raw_input().split()]
k = range(1,n+1)
for i in range(n):
  if k[0] != u[i] and k[0] != m[i]:
    # print k.pop(0)
    sys.stdout.write(str(k.pop(0)) + " ")
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
    # print k.pop(1)
    sys.stdout.write(str(k.pop(1)) + " ")
  else:
    # print k.pop(2)
    sys.stdout.write(str(k.pop(2)) + " ")

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
3
2 1 3
3 2 1

correct output
1 3 2 

user output
1 3 2 

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 4 3 2

correct output
4 3 2 1 

user output
3 2 1 4 

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 3 2 1
3 1 4 2

correct output
1 2 3 4 

user output
1 2 3 4 

Test 4

Group: 1

Verdict:

input
4
3 4 2 1
2 3 1 4

correct output
1 2 4 3 

user output
1 2 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 3 2
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
1 2 4 3 

Test 6

Group: 1

Verdict:

input
5
5 1 3 2 4
3 4 2 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
1 2 4 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 7

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 2 3 5 1
3 5 2 1 4

correct output
1 4 5 2 3 

user output
1 3 4 2 5 

Test 8

Group: 1

Verdict:

input
5
1 4 3 2 5
4 3 1 5 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
2 1 4 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 9

Group: 1

Verdict:

input
5
5 3 2 1 4
4 2 1 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
1 4 3 2 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 10

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 3 5 1 2
5 1 3 2 4

correct output
2 5 1 4 3 

user output
1 2 4 3 5 

Test 11

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
2 5 4 3 1

correct output
3 4 2 1 5 

user output
1 2 5 4 3 

Test 12

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 2 1 3
2 3 5 4 1

correct output
3 1 4 5 2 

user output
1 2 3 5 4 

Test 13

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 5 2 4 3
5 1 4 3 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
2 3 1 5 4 

Test 14

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 4 2 1
3 5 2 1 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 15

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
3 2 1 4 5

correct output
5 3 2 1 4 

user output
1 3 2 5 4 

Test 16

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
4 9 1 10 6 8 7 2 3 5
8 5 7 3 1 6 4 10 2 9

correct output
3 1 9 2 4 7 8 6 5 10 

user output
1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

Test 17

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 10 8 2 3 5 7 1 4 9
4 1 2 10 5 6 9 3 8 7

correct output
5 7 1 3 9 2 4 10 6 8 

user output
1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 

Test 18

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 2 9 10 1 6 4 7 3 5
3 8 4 5 6 7 9 10 1 2

correct output
1 6 8 9 5 4 10 3 2 7 

user output
1 3 2 4 5 8 6 9 7 10 

Test 19

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 3 8 9 5 7 4 10 1 2
8 9 10 1 3 6 2 7 4 5

correct output
5 1 6 2 8 10 7 3 9 4 

user output
1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 

Test 20

Group: 1

Verdict:

input
10
8 3 5 6 2 10 4 7 1 9
4 7 8 10 5 2 6 1 9 3

correct output
1 5 7 3 10 6 9 4 2 8 

user output
1 2 3 4 6 5 7 8 10 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 21

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
3
3 2 1
1 3 2

correct output
2 1 3 

user output
2 1 3 

Test 22

Group: 2

Verdict:

input
4
2 3 1 4
1 4 3 2

correct output
3 2 4 1 

user output
3 1 2 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 23

Group: 2

Verdict:

input
4
2 4 3 1
4 1 2 3

correct output
3 2 1 4 

user output
1 2 4 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 24

Group: 2

Verdict:

input
4
4 1 2 3
1 3 4 2

correct output
3 2 1 4 

user output
2 4 1 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 25

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 3 4
4 3 2 1

correct output
3 4 1 2 

user output
1 2 4 3 

Test 26

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 5 3 1 4
4 2 1 5 3

correct output
5 4 2 3 1 

user output
1 3 2 4 5 

Test 27

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
5 2 4 1 3

correct output
4 5 2 3 1 

user output
2 1 5 3 4 

Test 28

Group: 2

Verdict:

input
5
1 4 2 3 5
2 3 1 5 4

correct output
4 5 3 1 2 

user output
3 1 4 2 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 29

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 2 3 1
5 3 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 30

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 2 1 5 4
5 4 3 1 2

correct output
4 5 2 3 1 

user output
1 3 2 4 5 

Test 31

Group: 2

Verdict:

input
5
5 3 1 2 4
3 2 4 1 5

correct output
4 5 2 3 1 

user output
1 4 2 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 32

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 1 2 3
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
2 1 4 3 5 

Test 33

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
3 5 2 4 1

correct output
5 1 3 2 4 

user output
2 1 3 5 4 

Test 34

Group: 2

Verdict:

input
5
3 4 2 1 5
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
2 1 4 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 35

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 3 1 5 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 36

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
63 72 78 267 740 551 517 698 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Test 37

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
954 273 839 263 331 161 938 51...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Test 38

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
740 142 781 837 759 392 582 14...

correct output
111 291 702 70 561 469 707 897...

user output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Test 39

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
960 550 210 529 691 277 63 975...

correct output
716 604 535 519 27 204 574 592...

user output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Test 40

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
371 772 197 202 504 931 4 46 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Test 41

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
3
1 2 3
3 1 2

correct output
2 3 1 

user output
2 3 1 

Test 42

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 2 3 1
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
1 4 2 3 

Test 43

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
4 3 1 2

correct output
1 2 3 4 

user output
1 2 3 4 

Test 44

Group: 3

Verdict:

input
4
1 4 2 3
2 3 4 1

correct output
3 2 1 4 

user output
3 1 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 42, in <module>
  sys.stdout.write(str(k.pop(2)) + " ")
IndexError: pop index out of range

Test 45

Group: 3

Verdict:

input
4
2 1 4 3
1 3 2 4

correct output
4 2 3 1 

user output
3 2 1 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 46

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 47

Group: 3

Verdict:

input
5
2 1 5 3 4
5 3 2 4 1

correct output
4 5 3 1 2 

user output
1 2 3 5 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 48

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 4 3 2
3 5 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 49

Group: 3

Verdict:

input
5
2 4 1 3 5
3 5 4 1 2

correct output
5 1 3 2 4 

user output
1 2 3 4 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 50

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 2 3 4 1
2 1 4 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
1 3 2 5 4 

Test 51

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 1 5 3 2
2 4 1 5 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 2 3 4 5 

Test 52

Group: 3

Verdict:

input
5
3 1 5 2 4
1 4 2 3 5

correct output
5 2 1 4 3 

user output
2 3 1 4 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 53

Group: 3

Verdict:

input
5
1 4 5 3 2
4 2 3 5 1

correct output
5 3 2 1 4 

user output
2 1 4 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 42, in <module>
  sys.stdout.write(str(k.pop(2)) + " ")
IndexError: pop index out of range

Test 54

Group: 3

Verdict:

input
5
1 4 5 2 3
4 2 3 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
2 1 4 3 

Error:
Traceback (most recent call last):
 File "input/code.py", line 37, in <module>
  elif k[1] != u[i] and k[1] != m[i]:
IndexError: list index out of range

Test 55

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
5 3 4 1 2

correct output
1 2 5 3 4 

user output
1 2 5 3 4 

Test 56

Group: 3

Verdict:

input
100000
74620 99226 537 63830 13777 69...

correct output
44158 25720 84658 90057 99607 ...

user output
(empty)

Test 57

Group: 3

Verdict:

input
100000
67665 19864 90761 58104 38796 ...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
(empty)

Test 58

Group: 3

Verdict:

input
100000
63021 24161 40379 69157 89616 ...

correct output
4913 70683 13897 99969 66725 3...

user output
(empty)

Test 59

Group: 3

Verdict:

input
100000
31500 70052 90949 56812 73871 ...

correct output
47064 17335 15460 80797 56435 ...

user output
(empty)

Test 60

Group: 3

Verdict:

input
100000
39127 4446 57817 67459 53741 8...

correct output
96591 75698 82505 59416 72144 ...

user output
(empty)