CSES - Datatähti 2019 loppu - Ohjeet

Ratkaisut arvostellaan automaattisesti niiden toimivuuden ja tehokkuuden perusteella. Kunkin tehtävän yhteydessä on ilmoitettu, paljonko aikaa ja muistia saat käyttää tehtävän ratkaisuun. Lisäksi tehtävät jakautuvat osatehtäviin, jotka on järjestetty helpoimmasta vaikeimpaan.

Kun lähetät koodin palvelimelle, sitä testataan joukolla syötteitä. Kukin osatehtävä arvostellaan erikseen niin, että saat pisteet osatehtävästä, jos koodisi läpäisee kaikki siihen kuuluvat testit. Voit lähettää samaan tehtävään useita koodeja, ja lopullinen pistemääräsi on korkein saamistasi pistemääristä.

Arvostelu

Kun lähetät koodin arvosteltavaksi, jokaisen syötteen tulos on yksi seuraavista:

  • ACCEPTED: Koodi tulosti oikean vastauksen.
  • WRONG ANSWER: Koodi tulosti väärän vastauksen.
  • TIME LIMIT EXCEEDED: Koodin suoritus kesti liian kauan.
  • OUTPUT LIMIT EXCEEDED: Koodi tuotti liikaa tulostetta.
  • RUNTIME ERROR: Virhe suorituksessa, esimerkiksi muisti loppui kesken tai koodi heitti käsittelemättömän poikkeuksen.

Saat pisteet osatehtävästä, jos jokaisen syötteen tulos on ACCEPTED. Muussa tapauksessa saat osatehtävästä 0 pistettä.

Koodin käännös/suoritus C++:lla

g++ -std=c++11 koodi.cpp -o koodi
./koodi

Teknistä tietoa

Koodin suurin sallittu koko on 128 kt.

C++-kääntäjä on g++ 7.3.0 ja kääntäjäliput ovat -std=c++11 -O2 -Wall.

Java-kääntäjä on OpenJDK 10.0.2.

Python-tulkit ovat Python 2.7.15 ja Python 3.6.6.