Code Submission Evaluation System Login

Datatähti 2019 loppu

Start:2019-01-17 12:00:00
End:2019-01-17 17:00:00
 

Tasks | Messages | Scoreboard | Statistics


CSES - Datatähti 2019 loppu - OhjeetCSES - Ohjeet

Ohjeet


Ratkaisut arvostellaan automaattisesti niiden toimivuuden ja tehokkuuden perusteella. Kunkin tehtävän yhteydessä on ilmoitettu, paljonko aikaa ja muistia saat käyttää tehtävän ratkaisuun. Lisäksi tehtävät jakautuvat osatehtäviin, jotka on järjestetty helpoimmasta vaikeimpaan.

Kun lähetät koodin palvelimelle, sitä testataan joukolla syötteitä. Kukin osatehtävä arvostellaan erikseen niin, että saat pisteet osatehtävästä, jos koodisi läpäisee kaikki siihen kuuluvat testit. Voit lähettää samaan tehtävään useita koodeja, ja lopullinen pistemääräsi on korkein saamistasi pistemääristä.

Arvostelu

Kun lähetät koodin arvosteltavaksi, jokaisen syötteen tulos on yksi seuraavista:
Saat pisteet osatehtävästä, jos jokaisen syötteen tulos on ACCEPTED. Muussa tapauksessa saat osatehtävästä 0 pistettä.

Koodin käännös/suoritus C++:lla

g++ -std=c++11 koodi.cpp -o koodi

./koodi

Teknistä tietoa

Koodin suurin sallittu koko on 128 kt.

C++-kääntäjä on g++ 7.3.0 ja kääntäjäliput ovat -std=c++11 -O2 -Wall.

Java-kääntäjä on OpenJDK 10.0.2.

Python-tulkit ovat Python 2.7.15 ja Python 3.6.6.