CSES - Kaikki puut Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään kaaren verkkoon sekä laskemaan, montako erilaista virittävää puuta verkolle voidaan muodostaa.

Voit olettaa, että verkossa on enintään $5$ solmua ja siihen lisätään enintään $10$ kaarta. Jokainen kaari on suuntaamaton ja verkossa ei ole kahta samanlaista kaarta.

Python

Toteuta tiedostoon alltrees.py luokka AllTrees, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää verkkoon kaaren
 • count ilmoittaa virittävien puiden määrän
class AllTrees:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b):
    # TODO

  def count(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  a = AllTrees(3)
  a.add_edge(1,2)
  print(a.count()) # 0
  a.add_edge(1,3)
  print(a.count()) # 1
  a.add_edge(2,3)
  print(a.count()) # 3
Java

Toteuta tiedostoon AllTrees.java luokka AllTrees, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • addEdge lisää verkkoon kaaren
 • count ilmoittaa virittävien puiden määrän
public class AllTrees {
  public AllTrees(int n) {
    // TODO
  }

  public void addEdge(int a, int b) {
    // TODO
  }

  public int count() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    AllTrees a = new AllTrees(3);
    a.addEdge(1,2);
    System.out.println(a.count()); // 0
    a.addEdge(1,3);
    System.out.println(a.count()); // 1
    a.addEdge(2,3);
    System.out.println(a.count()); // 3
  }
}