CSES - Lukujono Lukujonon jokainen alkio on pienin positiivinen kokonaisluku, jota ei ole vielä esiintynyt lukujonossa ja jossa on yksi tai useampi toistuva numero.

Lukujono alkaa näin:

$11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, \dots$

Tehtäväsi on etsiä lukujonon kohdassa $n$ oleva luku. Voit olettaa, että $n$ on enintään $1000$.

Python

Toteuta tiedostoon sequence.py funktio generate, joka palauttaa halutun lukujonon alkion.
def generate(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(generate(1)) # 11
  print(generate(2)) # 22
  print(generate(3)) # 33
  print(generate(10)) # 100
  print(generate(123)) # 505
Java

Toteuta tiedostoon Sequence.java metodi generate, joka palauttaa halutun lukujonon alkion.
public class Sequence {
  public int generate(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Sequence s = new Sequence();
    System.out.println(s.generate(1)); // 11
    System.out.println(s.generate(2)); // 22
    System.out.println(s.generate(3)); // 33
    System.out.println(s.generate(10)); // 100
    System.out.println(s.generate(123)); // 505
  }
}