CSES - Seinät ja lattiat Ruudukossa on $n \times n$ ruutua, joista jokainen on aluksi seinää. Rivit ja sarakkeet on numeroitu $1 \dots n$. Ruudukosta aletaan poistaa seinää muuttamalla seinäruutuja lattiaruuduiksi.

Tehtäväsi on pitää kirjaa huoneiden määrästä tässä prosessissa. Huoneissa lattiaruutuja voi kulkea vaaka- ja pystysuuntaisesti, kuten aiemmissa kurssin tehtävissä.

Voit olettaa, että $n$ on enintään $100$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $10000$ kertaa. Lisäksi reunaruutuja ei koskaan muuteta lattiaksi.

Python

Toteuta tiedostoon wallgrid.py luokka WallGrid, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan ruudukon koko
 • remove muuttaa ruudun $(x,y)$ lattiaksi, mikäli se ei jo ole lattiaa
 • count ilmoittaa, montako huonetta ruudukossa on
class WallGrid:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def remove(self,x,y):
    # TODO

  def count(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  w = WallGrid(5)
  print(w.count()) # 0
  w.remove(2,2)
  w.remove(4,2)
  print(w.count()) # 2
  w.remove(3,2)
  print(w.count()) # 1
  w.remove(2,4)
  w.remove(2,4)
  w.remove(4,4)
  print(w.count()) # 3
  w.remove(3,3)
  print(w.count()) # 3
  w.remove(3,4)
  print(w.count()) # 1
Java

Toteuta tiedostoon WallGrid.java luokka WallGrid, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan ruudukon koko
 • remove muuttaa ruudun $(x,y)$ lattiaksi, mikäli se ei jo ole lattiaa
 • count ilmoittaa, montako huonetta ruudukossa on
public class WallGrid {
  public WallGrid(int n) {
    // TODO
  }

  public void remove(int x, int y) {
    // TODO
  }

  public int count() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    WallGrid w = new WallGrid(5);
    System.out.println(w.count()); // 0
    w.remove(2,2);
    w.remove(4,2);
    System.out.println(w.count()); // 2
    w.remove(3,2);
    System.out.println(w.count()); // 1
    w.remove(2,4);
    w.remove(2,4);
    w.remove(4,4);
    System.out.println(w.count()); // 3
    w.remove(3,3);
    System.out.println(w.count()); // 3
    w.remove(3,4);
    System.out.println(w.count()); // 1
  }
}