CSES - Suurin joukko Luvut $1,2,\dots,n$ ovat aluksi jokainen omassa joukossaan. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jossa voi yhdistää kaksi joukkoa sekä hakea suurimman joukon koon.

Voit olettaa, että $n$ on enintään $10^5$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $10^5$ kertaa.

Python

Toteuta tiedostoon maxset.py luokka MaxSet, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan lukujen määrä
 • merge yhdistää joukot, joissa on luvut $a$ ja $b$ (jos ne ovat eri joukoissa)
 • get_max ilmoittaa suurimman joukon koon
class MaxSet:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def merge(self,a,b):
    # TODO

  def get_max(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  m = MaxSet(5)
  print(m.get_max()) # 1
  m.merge(1,2)
  m.merge(3,4)
  m.merge(3,5)
  print(m.get_max()) # 3
  m.merge(1,5)
  print(m.get_max()) # 5
Java

Toteuta tiedostoon MaxSet.java luokka MaxSet, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan lukujen määrä
 • merge yhdistää joukot, joissa on luvut $a$ ja $b$ (jos ne ovat eri joukoissa)
 • getMax ilmoittaa suurimman joukon koon
public class MaxSet {
  public MaxSet(int n) {
    // TODO
  }

  public void merge(int a, int b) {
    // TODO
  }

  public int getMax() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    MaxSet m = new MaxSet(5);
    System.out.println(m.getMax()); // 1
    m.merge(1,2);
    m.merge(3,4);
    m.merge(3,5);
    System.out.println(m.getMax()); // 3
    m.merge(1,5);
    System.out.println(m.getMax()); // 5
  }
}