CSES - Polut Tehtäväsi on muodostaa syklitön suunnattu verkko, jossa on $100$ solmua ja tasan $x$ erilaista polkua solmusta $1$ solmuun $100$. Verkossa saa olla korkeintaan $1000$ kaarta ja jokaisen kaaren tulee olla erilainen.

Esimerkiksi kun $x=5$, yksi mahdollinen ratkaisu muodostuu kaarista
\[(1,3),(1,5),(2,100),(3,2),(3,100),(5,2),(5,3).\]
Tässä tapauksessa polut ovat seuraavat:
 • $1 \rightarrow 3 \rightarrow 100$
 • $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 100$
 • $1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 100$
 • $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 100$
 • $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 100$
Voit olettaa, että $x$ on kokonaisluku välillä $1 \dots 10^9$. Voit muodostaa minkä tahansa verkon, joka täyttää yllä olevat vaatimukset.

Python

Toteuta tiedostoon paths.py funktio create, joka palauttaa verkon rakenteen listana kaaria tupleina.
def create(x):
  #TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(2)) # esim. [(1,2),(1,100),(2,100)]
  print(create(5))
  print(create(10))
  print(create(123456789))
Java

Toteuta tiedostoon Paths.java metodi create, joka palauttaa verkon rakenteen listana kaaria Edge-olioina.
import java.util.*;

public class Paths {
  ArrayList<Edge> create(int x) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Paths p = new Paths();
    System.out.println(p.create(2)); // esim. [(1,2),(1,100),(2,100)]
    System.out.println(p.create(5));
    System.out.println(p.create(10));
    System.out.println(p.create(123456789));
  }
}
Luokka Edge on toteutettu seuraavasti ja se on valmiina palvelimella, eli koodisi voi olettaa, että tällainen luokka on olemassa.
public class Edge {
  int a, b;

  public Edge(int a, int b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  public String toString() {
    return "(" + a + "," + b + ")";
  } 
}