CSES - Syklit Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään kaaren suunnattuun verkkoon sekä tutkimaan, onko verkossa suunnattua sykliä.

Voit olettaa, että solmuja on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa.

Python

Toteuta tiedostoon cycles.py luokka Cycles, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää kaaren solmusta $a$ solmuun $b$
 • check tarkastaa, onko verkossa suunnattua sykliä
class Cycles:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  c = Cycles(4)
  c.add_edge(1,2)
  c.add_edge(2,3)
  c.add_edge(1,3)
  c.add_edge(3,4)
  print(c.check()) # False
  c.add_edge(4,2)
  print(c.check()) # True
Java

Toteuta tiedostoon Cycles.java luokka Cycles, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • addEdge lisää kaaren solmusta $a$ solmuun $b$
 • check tarkastaa, onko verkossa suunnattua sykliä
public class Cycles {
  public Cycles(int n) {
    // TODO
  }

  public void addEdge(int a, int b) {
    // TODO
  }

  public boolean check() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Cycles c = new Cycles(4);
    c.addEdge(1,2);
    c.addEdge(2,3);
    c.addEdge(1,3);
    c.addEdge(3,4);
    System.out.println(c.check()); // false
    c.addEdge(4,2);
    System.out.println(c.check()); // true
  }
}