CSES - Välimatkat Bittimaassa on $n$ kaupunkia, joiden välillä ei ole vielä teitä. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään tien kahden kaupungin välille sekä muodostamaan taulukon kaupunkien välimatkoista.

Välimatkataulukko on $n \times n$ kokoinen taulukko, jonka rivillä $a$ sarakkeessa $b$ lukee lyhin reitin pituus kaupunkien $a$ ja $b$ välillä. Jos mitään reittiä ei ole olemassa, reitin pituus on $-1$.

Tässäkin tehtävässä kaikki tiet ovat kaksisuuntaisia eli ei ole väliä, kummin päin kaupungit annetaan. Huomaa, että kahden kaupungin välillä voi olla useita teitä.

Voit olettaa, että kaupunkeja on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa. Jokaisen tien pituus on kokonaisluku välillä $1 \dots 1000$.

Python

Toteuta tiedostoon allroutes.py luokka AllRoutes, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan kaupunkien määrä
 • add_road lisää kaupunkien $a$ ja $b$ välille tien, jonka pituus on $x$
 • get_table palauttaa välimatkataulukon kaksiulotteisena listana
class AllRoutes:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_road(self,a,b,x):
    # TODO

  def get_table(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  a = AllRoutes(4)
  a.add_road(1,2,2)
  a.add_road(1,3,5)
  a.add_road(2,3,1)
  print(a.get_table())
  # [[0,2,3,-1],[2,0,1,-1],[3,1,0,-1],[-1,-1,-1,0]]
Java

Toteuta tiedostoon AllRoutes.java luokka AllRoutes, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan kaupunkien määrä
 • addRoad lisää kaupunkien $a$ ja $b$ välille tien, jonka pituus on $x$
 • getTable palauttaa välimatkataulukon kaksiulotteisena taulukkona
import java.util.*;

public class AllRoutes {
  public AllRoutes(int n) {
    // TODO
  }

  public void addRoad(int a, int b, int x) {
    // TODO
  }

  public int[][] getTable() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    AllRoutes a = new AllRoutes(4);
    a.addRoad(1,2,2);
    a.addRoad(1,3,5);
    a.addRoad(2,3,1);
    System.out.println(Arrays.deepToString(a.getTable()));
    // [[0,2,3,-1],[2,0,1,-1],[3,1,0,-1],[-1,-1,-1,0]]
  }
}