CSES - Hirviöt Sinun tulee kulkea $n \times n$ -ruudukossa vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan niin, että liikut joka vuorolla askeleen oikealle tai alaspäin. Mikä on pienin määrä vastaan tulevia hirviöitä, jos valitset reitin optimaalisesti?

Ruudukon kuvauksessa merkki . tarkoittaa lattiaa, merkki # tarkoittaa seinää ja merkki @ tarkoittaa hirviötä. Voit olettaa, että $1 \le n \le 20$. Jos mitään reittiä ei ole olemassa, haluttu vastaus on $-1$.

Python

Toteuta tiedostoon monsters.py funktio count, joka antaa pienimmän hirviöiden määrän.
def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["....@",
     "@##.#",
     ".##@#",
     ".@..#",
     "###@."]
  print(count(r)) # 2
Java

Toteuta tiedostoon Monsters.java metodi count, joka antaa pienimmän hirviöiden määrän.
public class Monsters {
  public int count(String[] r) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Monsters m = new Monsters();
    String[] r = {"....@",
           "@##.#",
           ".##@#",
           ".@..#",
           "###@."};
    System.out.println(m.count(r)); // 2
  }
}