CSES - Yhden ero Tehtäväsi on etsiä listasta pisin alijono, jossa jokaisen kahden vierekkäisen luvun ero on tasan $1$. Esimerkiksi listassa $[5,2,3,8,2,4,1]$ pisin tällainen alijono on $[2,3,2,1]$, jonka pituus on $4$.

Voit olettaa, että $1 \le n \le 100$ ja jokainen listan alkio on kokonaisluku välillä $1 \le n \le 100$.

Python

Toteuta tiedostoon onediff.py funktio find, joka antaa pisimmän alijonon pituuden.
def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([1,2,3,4,5])) # 5
  print(find([5,5,5,5,5])) # 1
  print(find([5,2,3,8,2,4,1])) # 4
Java

Toteuta tiedostoon OneDiff.java metodi find, joka antaa pisimmän alijonon pituuden.
public class OneDiff {
  public int find(int[] t) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    OneDiff o = new OneDiff();
    System.out.println(o.find(new int[] {1,2,3,4,5})); // 5
    System.out.println(o.find(new int[] {5,5,5,5,5})); // 1
    System.out.println(o.find(new int[] {5,2,3,8,2,4,1})); // 4
  }
}