CSES - ABC-erot Tehtäväsi on muodostaa lista, jossa on kaikki $n$ merkin pituiset merkkijonot, joissa jokainen merkki on A, B tai C ja missään kohdassa ei ole vierekkäin kahta samaa merkkiä. Listan tulee olla aakkosjärjestyksessä.

Voit olettaa, että $n$ on välillä $1 \dots 10$.

Python

Toteuta tiedostoon abcdiff.py funktio create, joka muodostaa listan.
def create(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(1)) # [A,B,C]
  print(create(2)) # [AB,AC,BA,BC,CA,CB]
  print(len(create(5))) # 48
Java

Toteuta tiedostoon ABCDiff.java metodi create, joka muodostaa listan.
import java.util.*;

public class ABCDiff {
  public ArrayList<String> create(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    ABCDiff a = new ABCDiff();
    System.out.println(a.create(1)); // [A,B,C]
    System.out.println(a.create(2)); // [AB,AC,BA,BC,CA,CB]
    System.out.println(a.create(5).size()); // 48
  }
}