CSES - ABC-lista Tehtäväsi on muodostaa lista, jossa on kaikki $n$ merkin pituiset merkkijonot, joissa jokainen merkki on A, B tai C. Listan tulee olla aakkosjärjestyksessä.

Voit olettaa, että $n$ on välillä $1 \dots 10$.

Python

Toteuta tiedostoon abclist.py funktio create, joka muodostaa listan.
def create(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(1)) # [A,B,C]
  print(create(2)) # [AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC]
  print(len(create(5))) # 243
Java

Toteuta tiedostoon ABCList.java metodi create, joka muodostaa listan.
import java.util.*;

public class ABCList {
  public ArrayList<String> create(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    ABCList a = new ABCList();
    System.out.println(a.create(1)); // [A,B,C]
    System.out.println(a.create(2)); // [AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC]
    System.out.println(a.create(5).size()); // 243
  }
}