CSES - Siksak Listalle lisätään luvut $1,2,\dots,n$, ensin luku $1$ ja sitten seuraavat luvut vuorotellen oikealle ja vasemmalle puolelle. Esimerkiksi kun $n=5$, tuloksena on lista $[5,3,1,2,4]$.

Millainen lista tulee tietyllä $n$:n arvolla? Voit olettaa, että $1 \le n \le 1000$.

Python

Toteuta tiedostoon zigzag.py funktio create, joka muodostaa listan.
def create(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(1)) # [1]
  print(create(2)) # [1,2]
  print(create(3)) # [3,1,2]
  print(create(4)) # [3,1,2,4]
  print(create(5)) # [5,3,1,2,4]
Java

Toteuta tiedostoon Zigzag.java metodi create, joka muodostaa listan.
import java.util.*;

public class Zigzag {
  public int[] create(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Zigzag z = new Zigzag();
    System.out.println(Arrays.toString(z.create(1))); // [1]
    System.out.println(Arrays.toString(z.create(2))); // [1,2]
    System.out.println(Arrays.toString(z.create(3))); // [3,1,2]
    System.out.println(Arrays.toString(z.create(4))); // [3,1,2,4]
    System.out.println(Arrays.toString(z.create(5))); // [5,3,1,2,4]
  }
}