CSES - Yksikäsitteisyys Tehtäväsi on tutkia, onko verkon pienin virittävä puu yksikäsitteinen eli on tarkalleen yksi tapa muodostaa virittävä puu, jonka paino on pienin.

Voit olettaa, että solmuja on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa. Jokaisen kaaren paino on kokonaisluku välillä $1 \dots 1000$.

Python

Toteuta tiedostoon uniquetree.py luokka UniqueTree, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää solmujen $a$ ja $b$ välille kaaren, jonka paino on $x$
 • check ilmoittaa, onko verkon pienin virittävä puu yksikäsitteinen (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on False)
class UniqueTree:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b,x):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  u = UniqueTree(4)
  u.add_edge(1,2,2)
  u.add_edge(1,3,3)
  print(u.check()) # False
  u.add_edge(1,4,2)
  print(u.check()) # True
  u.add_edge(3,4,4)
  print(u.check()) # True
  u.add_edge(2,4,1)
  print(u.check()) # False
Java

Toteuta tiedostoon UniqueTree.java luokka UniqueTree, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • addEdge lisää solmujen $a$ ja $b$ välille kaaren, jonka paino on $x$
 • check ilmoittaa, onko verkon pienin virittävä puu yksikäsitteinen (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on false)
public class UniqueTree {
  public UniqueTree(int n) {
    // TODO
  }

  public void addEdge(int a, int b, int x) {
    // TODO
  }

  public boolean check() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    UniqueTree u = new UniqueTree(4);
    u.addEdge(1,2,2);
    u.addEdge(1,3,3);
    System.out.println(u.check()); // false
    u.addEdge(1,4,2);
    System.out.println(u.check()); // true
    u.addEdge(3,4,4);
    System.out.println(u.check()); // true
    u.addEdge(2,4,1);
    System.out.println(u.check()); // false
  }
}