CSES - Indeksit Annettuna on lista, jonka jokainen alkio on eri kokonaisluku. Tehtäväsi on ilmoittaa listan indeksit järjestyksessä niitä vastaavien alkioiden mukaan pienimmästä suurimpaan.

Esimerkiksi kun lista on $[4,2,1,3]$, niin indeksit halutussa järjestyksessä ovat $[2,1,3,0]$. Esimerkiksi tuloksena olevan listan ensimmäinen alkio $2$, koska listan pienin luku $1$ on indeksissä $2$.

Listan jokainen alkio on kokonaisluku välillä $1 \dots 10^9$ ja listalla on enintään $10^5$ alkiota.

Python

Toteuta tiedostoon sortindices.py funktio get, joka palauttaa indeksit halutussa järjestyksessä.
def get(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(get([1,2,4,3])) # [0,1,3,2]
  print(get([4,2,1,3])) # [2,1,3,0]
  print(get([6,2,8,5,3])) # [1,4,3,0,2]
Java

Toteuta tiedostoon SortIndices.java metodi get, joka palauttaa indeksit halutussa järjestyksessä.
import java.util.*;

public class SortIndices {
  public int[] get(int[] t) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    SortIndices s = new SortIndices();
    System.out.println(Arrays.toString(s.get(new int[] {1,2,4,3}))); // [0,1,3,2]
    System.out.println(Arrays.toString(s.get(new int[] {4,2,1,3}))); // [2,1,3,0]
    System.out.println(Arrays.toString(s.get(new int[] {6,2,8,5,3}))); // [1,4,3,0,2]
  }
}