CSES - Lukujono Lukujonon ensimmäinen alkio on $1$. Tämän jälkeen jokainen alkio on kuvaus edellisestä alkiosta. Kuvaus saadaan kertomalla vasemmalta oikealle, montako kertaa mikäkin numero esiintyy luvussa peräkkäin.

Luvussa $1$ on yksi ykkönen, joten sen kuvaus on $11$. Luvussa $11$ on kaksi ykköstä, joten sen kuvaus on $21$. Luvussa $21$ on ensin yksi kakkonen ja sitten yksi ykkönen, joten sen kuvaus on $1211$. Luvussa $1211$ on ensin yksi ykkönen (kuvataan $11$), sitten yksi kakkonen (kuvataan $12$) ja lopulta kaksi ykköstä (kuvataan $21$), joten sen kuvaus on $111221$.

Lukujonon ensimmäiset 6 alkiota ovat siis $1$, $11$, $21$, $1211$, $111221$, $312211$.

Tehtäväsi on selvittää, mikä on lukujonon kohdassa $n$ oleva alkio. Voit olettaa, että $n$ on enintään $30$.

Python

Toteuta tiedostoon sequence.py funktio generate, joka palauttaa halutun alkion merkkijonona.
def generate(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(generate(1)) # 1
  print(generate(2)) # 11
  print(generate(3)) # 21
  print(generate(4)) # 1211
  print(generate(5)) # 111221
Java

Toteuta tiedostoon Sequence.java metodi generate, joka palauttaa halutun alkion merkkijonona.
public class Sequence {
  public String generate(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Sequence s = new Sequence();
    System.out.println(s.generate(1)); // 1
    System.out.println(s.generate(2)); // 11
    System.out.println(s.generate(3)); // 21
    System.out.println(s.generate(4)); // 1211
    System.out.println(s.generate(5)); // 111221
  }
}