Code Submission Evaluation System Login

IOI-leiri 2016

Teleportit I


Task | Statistics


CSES - Teleportit ICSES - Teleportit I

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Uolevi pelaa peliä, jossa on $n$ tasoa. Jokaisella tasolla on teleportti, josta pääsee jollekin toiselle tasolle.

Tehtäväsi on vastata joukkoon kyselyitä, joissa Uolevi aloittaa tasolta $x$ ja kulkee $k$ kertaa eteenpäin teleportin kautta. Sinun tulee ilmoittaa, mille tasolle Uolevi päätyy.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: tasojen määrä ja kyselyiden määrä. Tasot on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$. Luku $t_i$ kertoo, mille tasolle tason $i$ teleportista pääsee.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, jotka kuvaavat kyselyt. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $x$ ja $k$: Uolevi aloittaa tasolta $x$ ja liikkuu eteenpäin $k$ teleportin kautta.

Tuloste

Tulosta jokaiseen kyselyyn, mille tasolle Uolevi päätyy lopulta.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
4 3
2 4 2 3
1 4
2 1
4 3


Tuloste:
2
4
4