CSES - Robotit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Pelaat peliä, jossa sinun täytyy ohjata joukko robotteja tasolta 1 tasolle $n$. Tasojen välillä on teleportteja, mutta jokaista teleporttia voi käyttää vain kerran. Montako robottia pystyt saamaan määränpäähän?

Syöte

Syötteen alussa on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: tasojen määrä ja teleporttien määrä. Tasot on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $m$ riviä, jotka kuvaavat teleportit. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$. Tämä tarkoittaa, että teleportilla pääsee siirtymään tasolta $a$ tasolle $b$. Jokainen teleportti on yksisuuntainen.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: montako robottia pystyt saamaan tasolta 1 tasolle $n$.

Rajat
  • $2 \le n \le 100$
  • $1 \le m \le 5000$
  • $1 \le a,b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 7
1 2
1 3
1 4
2 5
4 5
3 2
3 4


Tuloste:
2