Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Etäisyydet


Task | Statistics


CSES - EtäisyydetCSES - Etäisyydet

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Sinulle on annettu tiedot $n$ kaupungista ja niiden välisistä teistä. Jokaisen kahden kaupungin välillä on yksikäsitteinen reitti. Tehtäväsi on selvittää, mikä on suurin etäisyys jokaisesta kaupungista toiseen kaupunkiin.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: kaupunkien määrä. Kaupungit on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $n-1$ riviä, jotka kuvaavat tiet. Jokaisella rivillä on kolme kokonaislukua $a$, $b$ ja $c$: kaupunkien $a$ ja $b$ välillä on tie, jonka pituus on $c$. Kaikki tiet ovat kaksisuuntaisia.

Tuloste

Tulosta $n$ kokonaislukua: suurin etäisyys jokaisesta kaupungista toiseen kaupunkiin.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5
1 2 3
2 3 5
2 4 2
1 5 7


Tuloste:
8 10 15 12 15