Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Muutokset


Task | Statistics


CSES - MuutoksetCSES - Muutokset

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Tien varrella on $n$ taloa. Tehtäväsi on pitää kirjaa talojen asukkaista ja toteuttaa kyselyt, joissa tietyn välin asukkaiden määrä kasvaa ja halutaan tietää yhden talon asukkaiden määrä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: talojen määrä ja kyselyiden määrä. Talot on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$: kunkin talon asukkaiden määrä.

Sitten syötteessä on $q$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden kyselyn. Jokainen rivi on yksi seuraavista:
Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-kyselyyn.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
8 3
3 2 7 1 3 6 6 2
? 5
! 3 6
? 5


Tuloste:
3
4