Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Ääriarvot


Task | Statistics


CSES - ÄäriarvotCSES - Ääriarvot

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Tien varrella on $n$ taloa. Tehtäväsi on pitää kirjaa talojen asukkaista ja toteuttaa kyselyt, joissa talon asukkaiden määrä muuttuu ja halutaan selvittää tietyn välin pienin ja suurin asukkaiden määrä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: talojen määrä ja kyselyiden määrä. Talot on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$: kunkin talon asukkaiden määrä.

Sitten syötteessä on $q$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden kyselyn. Jokainen rivi on yksi seuraavista:
Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-kyselyyn.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
8 3
3 2 7 1 3 6 6 2
? 3 5
! 4 5
? 3 5


Tuloste:
1 7
3 7