CSES - Bittijonot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on laskea, montako $n$ bitin pituista bittijonoa on olemassa.

Esimerkiksi jos $n=3$, niin vastaus on 8, koska bittijonot ovat 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 ja 111.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$: bittijonon pituus.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa bittijonojen määrä modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
3

Tuloste:
8