CSES - Puukyselyt I
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on juurellinen puu, jossa on $n$ solmua. Solmut on numeroitu $1,2,\ldots,n$, ja solmu $1$ on juuri. Lisäksi kullakin solmulla on arvo.

Tehtäväsi on käsitellä seuraavia kyselyitä:
  1. muuta solmun $s$ arvoa
  2. laske summa kaikista arvoista solmun $s$ alipuussa
Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: solmujen määrä ja kyselyiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $v_1,v_2,\ldots,v_n$: kunkin solmun arvo.

Sitten syötteessä on $n-1$ riviä, jotka kuvaavat puun kaaret. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: solmujen $a$ ja $b$ välillä on kaari.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, jotka kuvaavat kyselyt. Jokainen kysely on muotoa "1 $s$ $x$" (muuta solmun $s$ arvoksi $x$) tai "2 $s$" (laske arvojen summa solmun $s$ alipuussa).

Tuloste

Tulosta vastaus jokaiseen kyselyyn tyyppiä 2.

Rajat
  • $1 \le n,q \le 10^5$
  • $1 \le v_i \le 10^9$
  • $1 \le a, b, s \le n$
  • $1 \le x \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5 3
4 2 5 2 1
1 2
1 3
3 4
3 5
2 3
1 5 3
2 3


Tuloste:
8
10