CSES - Planeetat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Pelaat peliä, jossa on $n$ planeettaa. Jokaisella planeetalla on teleportti, josta pääsee johonkin toiseen planeettaan.

Tehtäväsi on käsitellä $q$ kyselyä muotoa: kun aloitat planeetalta $x$ ja kuljet $k$ teleportin kautta, mille planeetalle päädyt?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: planeettojen määrä ja kyselyiden määrä. Planeetat on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\dots,t_n$: teleporttien kohteet jokaisella planeetalla. On mahdollista, että $t_i=i$, jolloin teleportti viekin samalle planeetalle.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, jotka kuvaavat kyselyt. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $x$ ja $k$: aloitat planeetalta $x$ ja kuljet $k$ teleportin kautta.

Tuloste

Tulosta jokaiseen kyselyyn, mille planeetalle päädyt lopulta.

Rajat
  • $1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le t_i \le n$
  • $1 \le x \le n$
  • $0 \le k \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
4 3
2 1 1 4
1 2
3 4
4 1


Tuloste:
1
2
4