CSES - Taulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulla on taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua. Lisäksi sinulle annetaan $q$ väliä taulukossa.

Tehtäväsi on selvittää jokaisesta välistä, montako eri lukua välillä on.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluvut $n$ ja $q$: taulukon koko ja välien määrä. Taulukon alkiot on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\dots,x_n$: taulukon sisältö.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: kysely kohdistuu väliin $[a,b]$.

Tuloste

Tulosta jokaiseen kyselyyn, montako eri lukua välillä on.

Rajat
  • $1 \le n,q \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
  • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
3 2 3 1 2
1 3
2 4
1 5


Tuloste:
2
3
3