CSES - Datatähti 2016 alku - Javan syöte/tulostus

Javan Scanner-luokka ja komento System.out.println ovat melko hitaita, ja joissakin tehtävissä koodin suoritusaika saattaa ylittää aikarajan niiden takia.

CSES:ssä on käytössä nopean syötteen ja tulostuksen mahdollistava luokka IO.java. Kun lähetät koodin palvelimelle, luokka liitetään automaattisesti ohjelmaasi.

Tässä on esimerkki IO-luokan käyttämisestä:

public class Ratkaisu {
public static void main(String[] args) {
	IO io = new IO();
	
	String a = io.next(); // lukee merkkijonon
	int b = io.nextInt(); // lukee int-luvun
	long c = io.nextLong(); // lukee long-luvun
	double d = io.nextDouble(); // lukee double-luvun
	
	// toimii kuten System.out.println
	io.println("Annoit syötteenä " + a + " " + b + " " + c + " " + d);
	
	io.close(); // täytyy kutsua lopuksi
}
}