CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Kirjat
Sender:Pohjantahti
Submission time:2015-09-29 19:53:39
Language:Python3
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED18
#2ACCEPTED25
#3ACCEPTED57
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.08 s1details
#2ACCEPTED0.09 s1details
#3ACCEPTED0.07 s1details
#4ACCEPTED0.08 s1details
#5ACCEPTED0.08 s1details
#6ACCEPTED0.08 s1details
#7ACCEPTED0.08 s1details
#8ACCEPTED0.08 s1details
#9ACCEPTED0.08 s1details
#10ACCEPTED0.09 s1details
#11ACCEPTED0.09 s1details
#12ACCEPTED0.08 s1details
#13ACCEPTED0.09 s1details
#14ACCEPTED0.09 s1details
#15ACCEPTED0.08 s1details
#16ACCEPTED0.09 s1details
#17ACCEPTED0.09 s1details
#18ACCEPTED0.09 s1details
#19ACCEPTED0.07 s1details
#20ACCEPTED0.08 s1details
#21ACCEPTED0.08 s2details
#22ACCEPTED0.08 s2details
#23ACCEPTED0.08 s2details
#24ACCEPTED0.09 s2details
#25ACCEPTED0.10 s2details
#26ACCEPTED0.08 s2details
#27ACCEPTED0.08 s2details
#28ACCEPTED0.08 s2details
#29ACCEPTED0.08 s2details
#30ACCEPTED0.09 s2details
#31ACCEPTED0.07 s2details
#32ACCEPTED0.08 s2details
#33ACCEPTED0.08 s2details
#34ACCEPTED0.09 s2details
#35ACCEPTED0.09 s2details
#36ACCEPTED0.08 s2details
#37ACCEPTED0.10 s2details
#38ACCEPTED0.08 s2details
#39ACCEPTED0.08 s2details
#40ACCEPTED0.09 s2details
#41ACCEPTED0.08 s3details
#42ACCEPTED0.08 s3details
#43ACCEPTED0.08 s3details
#44ACCEPTED0.08 s3details
#45ACCEPTED0.08 s3details
#46ACCEPTED0.09 s3details
#47ACCEPTED0.09 s3details
#48ACCEPTED0.08 s3details
#49ACCEPTED0.08 s3details
#50ACCEPTED0.09 s3details
#51ACCEPTED0.08 s3details
#52ACCEPTED0.08 s3details
#53ACCEPTED0.08 s3details
#54ACCEPTED0.08 s3details
#55ACCEPTED0.08 s3details
#56ACCEPTED0.46 s3details
#57ACCEPTED0.45 s3details
#58ACCEPTED0.45 s3details
#59ACCEPTED0.46 s3details
#60ACCEPTED0.47 s3details

Code

import itertools

def getUniqPerm(fNums, sNums, force):
  if force:
    return getPerm(fNums, sNums) # käytetään kaikki luvut
  else:
    fTriplet = fNums[0:3]
    sTriplet = sNums[0:3]
    if hasSolution(fTriplet, sTriplet):
      return getPerm(fTriplet, sTriplet) # jos ensimmäisellä kolmikolla on ratkaisu, selvitetään se
    return getPerm(fNums, sNums) # jos ei ratkaisua, etsitään ratkaisu kaikille pareille
    

# vajaa testi, palauttaa vain tiedon, ovatko kaksi lukuparia eri
def pairEquals(x1, x2, y1, y2):
  if x1 != y1 and x1 != y2:
    return False
  return True
  
    
# onko kolmella parilla ratkaisua vai tarvitaanko neljä
def hasSolution(fNums, sNums):
  if pairEquals(fNums[0], fNums[1], sNums[0], sNums[1]):
    return False
  if pairEquals(fNums[1], fNums[2], sNums[1], sNums[2]):
    return False
  if pairEquals(fNums[0], fNums[2], sNums[0], sNums[2]):
    return False
  return True  
  
def getPerm(fNums, sNums):
  # print ('fNums length {}'.format(len(fNums)))
  # print ('fNums {}'.format(fNums))
  # possibilities = [] # fNums ja sNums indeksin eli päivän kohdalle mahdolliset kirjat
  # books = [False] * len(fNums) # False = lukematon, True = luettu
  # solution = [-1] * len(fNums) # Mikä kirja minäkin päivänä
  # 
  # for i in range(0, len(fNums)):
  #   singlePossibilities = []
  #   for j in fNums:
  #     if j != (fNums[i]) and j != (sNums[i]):
  #       singlePossibilities.append(j)
  #   possibilities.append(singlePossibilities)
  # 
  # 
  # 
  # print (possibilities)
  # for i in range(0, len(fNums)):
  #   for j in range(0, len(possibilities[i])):
  #     if books[possibilities[i][j]] == False:
  #       solution[i] = possibilities[i][j] + 1 
  #       books[possibilities[i][j]] = True
  #       break
  # return solution
  
  perms = list(itertools.permutations(fNums)) # O(n!), mutta 3<=n<=7, keskimäärin 3<=n<=4
  
  for i in range(0, len(perms)):
    found = True
    for j in range(0, len(perms[i])):
      if perms[i][j] == fNums[j] or perms[i][j] == sNums[j]:
        found = False
        break
    if found:
      return list(perms[i])
  
  return [-1]


bookCount = int(input())

fSchedule = input()
fSchedule = [int(x) for x in fSchedule.split(' ')]

sSchedule = input()
sSchedule = [int(x) for x in sSchedule.split(' ')]

result = ''
i = 0

while i < bookCount:
  if (len(fSchedule) - i < 8):    
    elems = len(fSchedule) - i
    resRaw = getUniqPerm(fSchedule[i:i+elems], sSchedule[i:i+elems], True)
    for j in resRaw:
      result += str(j) + ' '
    break
  else:
    resRaw = getUniqPerm(fSchedule[i:i+4], sSchedule[i:i+4], False)
    for j in resRaw:
      result += str(j) + ' '
    if len(resRaw) == 4:
      i += 1
  i += 3
    
print (result)

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
3
2 1 3
3 2 1

correct output
1 3 2 

user output
1 3 2 

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 4 3 2

correct output
4 3 2 1 

user output
4 3 2 1 

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 3 2 1
3 1 4 2

correct output
1 2 3 4 

user output
2 4 1 3 

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
3 4 2 1
2 3 1 4

correct output
1 2 4 3 

user output
4 1 3 2 

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 3 2
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
1 4 2 3 

Test 6

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
3 4 2 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
1 5 4 3 2 

Test 7

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 2 3 5 1
3 5 2 1 4

correct output
1 4 5 2 3 

user output
2 4 1 3 5 

Test 8

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
4 3 1 5 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
3 2 5 1 4 

Test 9

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 2 1 4
4 2 1 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
3 5 4 2 1 

Test 10

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 3 5 1 2
5 1 3 2 4

correct output
2 5 1 4 3 

user output
3 4 2 5 1 

Test 11

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 3 2 4
2 5 4 3 1

correct output
3 4 2 1 5 

user output
1 3 5 4 2 

Test 12

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 2 1 3
2 3 5 4 1

correct output
3 1 4 5 2 

user output
4 5 1 3 2 

Test 13

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 5 2 4 3
5 1 4 3 2

correct output
3 2 5 1 4 

user output
2 4 3 1 5 

Test 14

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 4 2 1
3 5 2 1 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
4 2 1 5 3 

Test 15

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
3 2 1 4 5

correct output
5 3 2 1 4 

user output
5 4 2 1 3 

Test 16

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
4 9 1 10 6 8 7 2 3 5
8 5 7 3 1 6 4 10 2 9

correct output
3 1 9 2 4 7 8 6 5 10 

user output
9 1 4 6 10 7 8 3 5 2 

Test 17

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 10 8 2 3 5 7 1 4 9
4 1 2 10 5 6 9 3 8 7

correct output
5 7 1 3 9 2 4 10 6 8 

user output
10 8 6 3 2 7 5 4 9 1 

Test 18

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 2 9 10 1 6 4 7 3 5
3 8 4 5 6 7 9 10 1 2

correct output
1 6 8 9 5 4 10 3 2 7 

user output
2 9 10 8 4 1 6 3 5 7 

Test 19

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
6 3 8 9 5 7 4 10 1 2
8 9 10 1 3 6 2 7 4 5

correct output
5 1 6 2 8 10 7 3 9 4 

user output
3 8 6 5 9 4 7 1 2 10 

Test 20

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10
8 3 5 6 2 10 4 7 1 9
4 7 8 10 5 2 6 1 9 3

correct output
1 5 7 3 10 6 9 4 2 8 

user output
3 8 6 5 10 4 2 9 7 1 

Test 21

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
3
3 2 1
1 3 2

correct output
2 1 3 

user output
2 1 3 

Test 22

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 3 1 4
1 4 3 2

correct output
3 2 4 1 

user output
3 2 4 1 

Test 23

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 4 3 1
4 1 2 3

correct output
3 2 1 4 

user output
3 2 1 4 

Test 24

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 1 2 3
1 3 4 2

correct output
3 2 1 4 

user output
2 4 3 1 

Test 25

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 3 4
4 3 2 1

correct output
3 4 1 2 

user output
1 2 4 3 

Test 26

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 5 3 1 4
4 2 1 5 3

correct output
5 4 2 3 1 

user output
5 3 2 4 1 

Test 27

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 3 2 5
5 2 4 1 3

correct output
4 5 2 3 1 

user output
4 1 5 3 2 

Test 28

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 2 3 5
2 3 1 5 4

correct output
4 5 3 1 2 

user output
4 1 5 2 3 

Test 29

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 2 3 1
5 3 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
2 4 5 1 3 

Test 30

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 2 1 5 4
5 4 3 1 2

correct output
4 5 2 3 1 

user output
2 3 5 4 1 

Test 31

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 3 1 2 4
3 2 4 1 5

correct output
4 5 2 3 1 

user output
1 5 3 4 2 

Test 32

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 4 1 2 3
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
4 1 2 3 5 

Test 33

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
3 5 2 4 1

correct output
5 1 3 2 4 

user output
4 1 3 2 5 

Test 34

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 4 2 1 5
1 5 3 4 2

correct output
2 3 4 5 1 

user output
4 3 5 2 1 

Test 35

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 3 1 5 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
3 2 5 4 1 

Test 36

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
63 72 78 267 740 551 517 698 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
72 78 63 740 551 267 698 660 5...

Test 37

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
954 273 839 263 331 161 938 51...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
273 839 954 331 161 263 516 42...

Test 38

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
740 142 781 837 759 392 582 14...

correct output
111 291 702 70 561 469 707 897...

user output
142 781 740 759 392 837 140 24...

Test 39

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
960 550 210 529 691 277 63 975...

correct output
716 604 535 519 27 204 574 592...

user output
550 210 960 691 277 529 975 51...

Test 40

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000
371 772 197 202 504 931 4 46 6...

correct output
26 926 267 321 385 444 968 690...

user output
772 197 371 504 931 202 46 633...

Test 41

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
3
1 2 3
3 1 2

correct output
2 3 1 

user output
2 3 1 

Test 42

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
4 2 3 1
2 3 1 4

correct output
1 4 2 3 

user output
3 1 4 2 

Test 43

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
4 3 1 2

correct output
1 2 3 4 

user output
1 2 3 4 

Test 44

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
1 4 2 3
2 3 4 1

correct output
3 2 1 4 

user output
4 1 3 2 

Test 45

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
4
2 1 4 3
1 3 2 4

correct output
4 2 3 1 

user output
4 2 3 1 

Test 46

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
5 4 2 1 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 3 4 5 2 

Test 47

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 1 5 3 4
5 3 2 4 1

correct output
4 5 3 1 2 

user output
1 2 4 5 3 

Test 48

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 1 4 3 2
3 5 1 2 4

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 4 2 5 3 

Test 49

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
2 4 1 3 5
3 5 4 1 2

correct output
5 1 3 2 4 

user output
4 2 3 5 1 

Test 50

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
5 2 3 4 1
2 1 4 3 5

correct output
1 4 5 2 3 

user output
3 5 2 1 4 

Test 51

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 1 5 3 2
2 4 1 5 3

correct output
1 2 3 4 5 

user output
1 5 3 2 4 

Test 52

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
3 1 5 2 4
1 4 2 3 5

correct output
5 2 1 4 3 

user output
5 3 1 4 2 

Test 53

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 3 2
4 2 3 5 1

correct output
5 3 2 1 4 

user output
5 1 4 2 3 

Test 54

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
1 4 5 2 3
4 2 3 1 5

correct output
2 3 4 5 1 

user output
5 1 4 3 2 

Test 55

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
5
4 5 3 2 1
5 3 4 1 2

correct output
1 2 5 3 4 

user output
3 2 1 4 5 

Test 56

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
74620 99226 537 63830 13777 69...

correct output
44158 25720 84658 90057 99607 ...

user output
99226 537 74620 13777 69159 63...

Test 57

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
67665 19864 90761 58104 38796 ...

correct output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

user output
19864 90761 67665 38796 78287 ...

Test 58

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
63021 24161 40379 69157 89616 ...

correct output
4913 70683 13897 99969 66725 3...

user output
24161 40379 63021 89616 97547 ...

Test 59

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
31500 70052 90949 56812 73871 ...

correct output
47064 17335 15460 80797 56435 ...

user output
70052 90949 31500 73871 98455 ...

Test 60

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
100000
39127 4446 57817 67459 53741 8...

correct output
96591 75698 82505 59416 72144 ...

user output
4446 57817 39127 53741 86731 6...