CSES - Datatähti 2018 alku - Fraktaali
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tarkastellaan fraktaalia $F_n$, joka on määritelty seuraavasti rekursiivisesti:
  • Fraktaali $F_1$ on $1 \times 1$ -ruudukko, jossa on yksi musta ruutu.
  • Fraktaali $F_k$ (kun $k>1$) saadaan järjestämällä neljä fraktaalia $F_{k-1}$ neliöksi ja muuttamalla alaoikean neliön värit käänteisiksi.
Esimerkiksi $F_4$ on seuraavanlainen:

Tehtäväsi on muodostaa fraktaali $F_n$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta fraktaali $F_n$ niin, että mustissa ruuduissa on merkki "#" ja valkeissa ruuduissa on merkki ".".

Esimerkki

Syöte:
4

Tuloste:
########
#.#.#.#.
##..##..
#..##..#
####....
#.#..#.#
##....##
#..#.##.


Arvostelu

Koodiasi testataan syötteillä $n=1,2,\ldots,10$. Saat $10$ pistettä jokaisesta syötteestä, jossa koodisi tuottaa oikean vastauksen.